Prematurforeningen

Noen av de største miraklene i verden er ganske små

«Noen av de største miraklene i verden er ganske små»

Det er vanskelig å forestille seg hvor lite et prematurt barn kan være før man faktisk opplever å få et. Og når man opplever det, er det godt å vite at du kan få støtte og hjelp fra andre som har opplevd det samme. Det er derfor vi finnes.

 

Forsikring og premature

Å forsikre premature barn kan være utfordrende. Her finner du informasjon om dette 

Prematurposten

Les tidligere nummer av prematurposten. Flere gode artikkeler til hverdagen med preamture barn

Veileder til premature foreldre

Et hjelpemiddel for foreldre dom opplever å få et fortidligfødt barn

Ingen seperasjon – Sammen for bedre omsorg!

Vi står sammen i tiden med pandemi - Global Alliance for Newborn Care lanserer kampanje “Ingen separasjon. Sammen for bedre omsorg!” I samarbeid med det internasjonale nettverket GLANCE (Global Alliance for Newborn Care), som er det globale initiativet til EFCNI...

God sommer!

  Den 12. mars i år ble hverdagen snudd på hode for mange av oss når koronapadnemien gjorde sitt inntreden. Våren har derfor vært krevende for mange, også for familier med fortidlig fødte barn. Vi gikk alle en uviss tid i møte. Vi håper nå at pandemien forholder...

Vedrørende åpning av barnehager og skoler

Landet er i startfasen ved å åpne opp igjen etter at Norge ble stengt helt ned i midten av mars. FHI og Utdanningsdirektoratet har utarbeidet en veileder om smittevern i barnehager. Samtidig har Norsk Barnelegeforeningen gjort en vurdering for barn med kroniske...

La meg hjelpe!

Vi ble inspirert av Kreftforeningen til å starte opp dette enkle men viktige tiltaket La meg hjelpe! Dette fordi vi vet at det nå er flere familier med inneliggende barn som blir rammet av de strenge tiltakene som helsemyndighetene har satt. Vi forstår veldig godt at...

Corona – viruset

Hei. Det er en spesiell tid vi er i, og for mange er den krevende. Vi kan ikke svare på helserelaterte spørsmål, men er tilgjengelig for å gi støtte.   Men slik det ser ut forteller flere rapporter at det er svært få barn som blir smittet/ eller får alvorlige...

 Lillelam finner du hos Sykehusapotekene.

941 963 48

Gågata 17, 2211 Kongsvinger