Prematurforeningen

Noen av de største miraklene i verden er ganske små

Det er vanskelig å forestille seg hvor lite et prematurt barn kan være før man faktisk opplever å få et. Og når man opplever det, er det godt å vite at du kan få støtte og hjelp fra andre som har opplevd det samme. Det er derfor vi finnes.

 

Født for tidlig – hvordan går det som ung voksen?

Deltok du på seminaret den 22. september?
Her ligger slidsene fra foredragene, samt spørsmål og svar.

Covid 19 - mor og barn

Ofte stilte spørsmål (FAQ)
om COVID-19
angående helse til mor
og nyfødt

Prematurposten

Les tidligere nummer av prematurposten.
Mange gode artikkeler om
hverdagen med preamture barn

Veileder til foreldre

Et hjelpemiddel
for foreldre
som opplever å få
et fortidligfødt barn

Vaksinasjon av premature barn

Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) fødes det hvert år 15 millioner barn prematurt, det vil si før utgangen av 37. svangerskapsuke.For tidlig fødte barn har økt risiko for å utvikle infeksjoner med påfølgende fare for senere funksjonsnedsettelser.Med vaksinasjon...

Podcast Momlife – prematur fødsel

Podcast fra Diagnose – prematur

Hvordan ivaretas samspillsveileding til foreldre i norske nyfødtintensivenheter?

Denne studien underøsker hvordan foreldreveiledningsrogrammet "Mother-Infant Transaction Program" (MITP-m) sin kjerne elementer er implementert i norske nyfødt intensiv avdelinger. Mer om studien og resultatet kan du lese her: Studie samspill  

Hud til hud kontakt rett etter fødsel redder liv

Hud til hud kontakt rett etter fødsel redder liv kommer det frem i en ny studie som ble koordinert av Verdens helseorganisasjon (WHO). Dagens anbefaling sier at barn under 2 kg skal straks få hud mot hud kontakt når barnet er stabilt. Men vanligvis for barn under 2 kg...

 Lillelam finner du hos Sykehusapotekene.

941 963 48

Gågata 17, 2211 Kongsvinger