Til deg som vil søke midler gjennom Prematurforeningen:

Ønsker du å forske på premature og/ eller deres familie kan du søke midler fra Stiftelsen Dam gjennom oss.
Stiftelsen Dam har flere type prosjekter man kan søke i:

 Stiftelsen Dam

  1. Forskningsprosjekter
  2. Helseprosjekter
  3.  Utvikling (pilotprogram som ble lansert i 2019)

I forskningsprosjekter kan man søke følgende titler:

  1. PhD
  2. Postdoktor
  3. Seniorforsker

For mer  informasjon om retningslinjer og søkeprosessen, les her.

 

1. Forskningsprosjekter har 1 søknadsrunde i året med frist 25. januar (Stiftelsen Dam 17. februar).

 

2. Helseprosjekter har 2 søknadsrunder i året.
Frist for levering av søknad for helse vår vil være 25. februar (Stiftelsen Dam 15. mars).
Frist for levering av søknad for helse høst vil være 25. august (Stiftelsen Dam 15. september).

Brukermedvirker:
Grad av  brukermedvirkning skal beskrives i alle prosjekter som søker driftsstøtte hos Stiftelsen Dam, og blir vektlagt i søknadsbehandlingen.
Les mer om brukermedvirker her 

 

Til deg som har fått godkjent forskning/helse prosjekt:

Det stilles krav til levering av fremdriftsrapporter og sende inn regnskapsrapport 1 gang i året.
Her finner du informasjon om hvordan dette ønskes levert og til hvilken tid.

Forskningsprosjekter som har vært/er gjennom oss:

Avsluttet prosjekter:

Forskning:
2009 – prosjekt om «Synsfunksjoner hos prematurfødte barn» av Arnulf Myklebust.
2012 – prosjekt om «Oksygenbehandlingspraksis til nyfødte» av Marianne Trygg Solberg.                                                        
2013 – prosjekt om «Fysioterapi til fortidligfødte barn» av Trodis Ustad.

Helse:
2017: prosjekt om «Musikkterapi til syke nyfødte» av Tora Gaden

 

Pågående:

Forskning:
– 2014: prosjekt om «Hjerneutvikling hos premature spedbarn» av Kenneth Vilhelmsen.
– 2016: prosjekt om «Forstyrret søvn og hjerner i utvikling» av Kristine Stangenes.
– 2016: prosjekt om «Familiebasert omsorg» av Bente Silnes Tandberg.

Helse:
– 2017: prosjekt om «Pustestøtte til premature barn» av Hilde Brenne.

 

Standard of Care Seminar – Fagseminar 13. desember

Prematurforeningen celebrated 30th anniversary with a seminar on Standard of Care. European Standards of Care for Newborn Health is an interdisciplinary European collaboration to develop standards of care for key topics in newborn health. Program and presentations are presented here.

By Vilni Verner Holst Bloch

The EFCN[1] lead project on Standard of Care[2] published the final report and a call to action in Bruxelles on 28th of November 2018.

As a national follow up to the call for action, Prematurforeningen invited prominent presenters from different disciplines to talk about different topics within Standards of Care. Amongst them Silke Mader, president of EFCNI, and Ola Didrik Saugstad and Atle Moen, both dedicated experts in Standards of Care.

Presentations
01 Welcome speak Prematurforeningen
MSc. Vilni Verner Holst Bloch
Chair of Steering Committee

02 Standard of Care
President Silke Mader,
EFCNI, European Foundation for Care of Newborn Infants

03 Maternal units and access to services in Norway
MSc. Emil Elias Traaholt Vågnes,
Statistics Norway

04 Care Procedures – Welcoming Changes
NICU nurse, Astrid Nordal Bjørneseth NIDCAP pro
Pediatric nurse, Unni Tomren, NIDCAP Trainer
Aalesund hospital

05 Data collection and documentation
Ass. Prof. Arild Rønnestad
Norwegian Newborn Medical Quality Register

06 Educating neonatal nurses for the future
Ass. Prof. ASolfrid Steinnes and
Ass. Prof. AProfessor Nina M. Kynø
Lovisenberg Diaconal University College

07 Ethical decisions
Dr. Med. Inge Jøran Hagen, Head of Child and adolescence dep.
Stavanger University hospital

08 The advantage of quality registry in eye care
Dordi Austeng and Tora Sund Morken
NOKROP NTNU

09 Music therapy – a short introduction
MSc. Catharina Janner Music therapy
Akershus University Hospital

10 Guiding programs for parents of preterms
Postdoc/ Ass. Prof. A Inger Pauline Landsem
University Hospital of North Norway & UIT the Arctic University of Norway

11 Long-term consequences of prematurity
Ass. Prof. Kari Anne I. Evensen Dep. of Clinical and
Molecular Medicine and Dep. of Public Health and Nursing
NTNU

12 The Norwegian Physiotherapy Study for Preterm Infants
Prof. Gunn Kristin Øberg, Physiotherapy,
University of Tromsø (UiT) the Arctic University of Norway TROMSØ

13 How does Single Family Room NICU design impact on preterms and parents?
Research fellow Bente Silnes Tandberg
Drammen Hospital/University of Bergen

14 How NICU design can facilitate family centered care
Dr. Med. Atle Moen
Oslo University Hospital

15 Medical care and clinical practice
Dr. Med. Ola Didrik Saugstad
University of Oslo

 

[1] European Foundation for Care of Newborn Infants: http://www.efcni.org/

[2] European Standards of Care for Newborn Health: https://newborn-health-standards.org/