Til deg som vil søke midler gjennom Prematurforeningen:

Ønsker du å forske på premature og/ eller deres familie kan du søke midler fra Stiftelsen Dam gjennom oss.
Stiftelsen Dam har flere type prosjekter man kan søke i:

Stiftelsen Dam

  1. Forskning
  2. Helse
  3.  Utvikling (ble lansert i 2019)
  4. Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten

1. Forskning
Om programmet – Stiftelsen Dam

I forskningsprosjekter kan man velge å søke følgende titler:

  1. PhD
  2. Postdoktor
  3. Seniorforsker

Viktige datoer er: 
15. november: Søknadsskjema åpnes
15. februar: Søknadsfrist
14. april: Svar på søknad
10. juni: Søknadsfrist, utvidet søknad
17. oktober: Offentliggjøring av tildeling
Cirka 1. februar: Utbetaling av midler

Nytt for 2024:

Ved utfyllelse av skissesøknad har man nå valget mellom å søke om midler til en av to måter å publisere forskningen på: Registrert rapport eller tradisjonell publisering

Registretrapport kan du lese mer om her.

2. Helseprosjekter
Om programmet – Stiftelsen Dam

Programmet Helse har ingen søknadsfrist, slik at søknader kan sendes når som helst og behandles fortløpende.
Alle søknader får svar maks 45 dager etter at de er sendt inn. Maks søknadssum er 400 000.-

3. Utvikling
Om programmet – Stiftelsen Dam

Viktige datoer:
10. mai 2022: Utlysning
15. september 2022: Åpning av søknadsskjemaene (skisse)
15. november: 2022 Søknadsfrist, skisse (klokken 23.59)
6. februar 2023: Svar på skisse (klokken 13)
31. mars 2023: Søknadsfrist, full søknad (klokken 23.59)
15. juni 2023: Svar på full søknad (klokken 13)

4. Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Om programmet – Stiftelsen Dam

Brukermedvirker:
Grad av  brukermedvirkning skal beskrives i alle prosjekter som søker driftsstøtte hos Stiftelsen Dam, og blir vektlagt i søknadsbehandlingen.
Les mer om brukermedvirker her. 

 

Forskningsprosjekter som har vært/er gjennom oss:

Prosjekter vi har/ har hatt via Stiftelsen Dam:

Se prosjektbiblioteket her.
Rehabilitering:
2003 – prosjekt om «GMA – metode for premature barn» av Hege Helle Torgersen

Forebygging:
2001 – prosjekt om «Informasjonspakke» av May – Bente Haugen
2004 – prosjekt om «Bedre smertebehandling ved NFI» av Randi Dovland Andersen
2005 – prosjekt om «Tidlig tiltak for premature» av Arlene Temte
2008 – filmen «For tidlig født» av Sveinung Wiig Andersen

Forskning:
2005 – prosjekt om «Lav fødselsvekt, unge voksne» av Morten Duus Odberg
2009 – prosjekt om «Synsfunksjoner hos prematurfødte barn» av Arnulf Myklebust
2010 – prosjekt om «Forebygging hos ekstremt premature barn» av Silja Torvik Griffiths
2012 – prosjekt om «Oksygenbehandlingspraksis til nyfødte» av Marianne Trygg Solberg
2013 – prosjekt om «Fysioterapi til fortidligfødte barn» av Tordis Ustad.
2014: prosjekt om «Hjerneutvikling hos premature spedbarn» av Kenneth Vilhelmsen.
2016: prosjekt om «Forstyrret søvn og hjerner i utvikling» av Kristine Stangenes.
2016: prosjekt om «Familiebasert omsorg» av Bente Silnes Tandberg.
2020: prosjekt om «Langtidskonsekvenser av lav fødselsvekt» av Kari Anne I Evensen.
2022: prosjekt om «Individuell tilpasning av proteintilskudd til ekstremtpremature nyfødte» av Anna Ingeborg Gundersen.
2023: prosjekt om «Autismesymptomer hos ekstremt premature i barne – og voksen alder» av Irene Elgen.

Helse:
2017: prosjekt om «Musikkterapi til syke nyfødte» av Tora Gaden
2017: prosjekt om «Pustestøtte til premature barn» av Hilde Brenne.
2022: prosjekt om «Intensivdager – fortellinger om tiden med et sykt barn på nyfødtintensiv» Elen Kristvik.

Utvikling:
2021: «Utvikling av test for å måle stress og smerte hos premature barn» av Svetlana N. Zykova.

Stimuleringsprogram:
2020: «Foreldrestart i isolasjon«

 

Forskningsartikler

  Premature og søvn

Standard of Care Seminar – Fagseminar 13. desember

Prematurforeningen celebrated 30th anniversary with a seminar on Standard of Care. European Standards of Care for Newborn Health is an interdisciplinary European collaboration to develop standards of care for key topics in newborn health. Program and presentations are presented here.

By Vilni Verner Holst Bloch

The EFCN[1] lead project on Standard of Care[2] published the final report and a call to action in Bruxelles on 28th of November 2018.

As a national follow up to the call for action, Prematurforeningen invited prominent presenters from different disciplines to talk about different topics within Standards of Care. Amongst them Silke Mader, president of EFCNI, and Ola Didrik Saugstad and Atle Moen, both dedicated experts in Standards of Care.

Presentations
01 Welcome speak Prematurforeningen
MSc. Vilni Verner Holst Bloch
Chair of Steering Committee

02 Standard of Care
President Silke Mader,
EFCNI, European Foundation for Care of Newborn Infants

03 Maternal units and access to services in Norway
MSc. Emil Elias Traaholt Vågnes,
Statistics Norway

04 Care Procedures – Welcoming Changes
NICU nurse, Astrid Nordal Bjørneseth NIDCAP pro
Pediatric nurse, Unni Tomren, NIDCAP Trainer
Aalesund hospital

05 Data collection and documentation
Ass. Prof. Arild Rønnestad
Norwegian Newborn Medical Quality Register

06 Educating neonatal nurses for the future
Ass. Prof. ASolfrid Steinnes and
Ass. Prof. AProfessor Nina M. Kynø
Lovisenberg Diaconal University College

07 Ethical decisions
Dr. Med. Inge Jøran Hagen, Head of Child and adolescence dep.
Stavanger University hospital

08 The advantage of quality registry in eye care
Dordi Austeng and Tora Sund Morken
NOKROP NTNU

09 Music therapy – a short introduction
MSc. Catharina Janner Music therapy
Akershus University Hospital

10 Guiding programs for parents of preterms
Postdoc/ Ass. Prof. A Inger Pauline Landsem
University Hospital of North Norway & UIT the Arctic University of Norway

11 Long-term consequences of prematurity
Ass. Prof. Kari Anne I. Evensen Dep. of Clinical and
Molecular Medicine and Dep. of Public Health and Nursing
NTNU

12 The Norwegian Physiotherapy Study for Preterm Infants
Prof. Gunn Kristin Øberg, Physiotherapy,
University of Tromsø (UiT) the Arctic University of Norway TROMSØ

13 How does Single Family Room NICU design impact on preterms and parents?
Research fellow Bente Silnes Tandberg
Drammen Hospital/University of Bergen

14 How NICU design can facilitate family centered care
Dr. Med. Atle Moen
Oslo University Hospital

15 Medical care and clinical practice
Dr. Med. Ola Didrik Saugstad
University of Oslo

 

[1] European Foundation for Care of Newborn Infants: http://www.efcni.org/

[2] European Standards of Care for Newborn Health: https://newborn-health-standards.org/