Om du ønsker å støtte Premturforeningen sitt arbeid kan du benytte deg av vårt VIPPS nummer 699599
eller bankkonto 1506 67 23779.

Gaver til Prematurforeningen gir rett til skattefradrag .
Dette gjelder hvis beløpet er mellom 500,- og 50 000,- i kalenderåret.

På forhånd ønsker vi å takke deg for ditt bidraget.
Med vennlig hilsen Prematurforeningen.

Ønsker du å betale din medlemskontingent på Vipps kan du benytte 699599.
Merk gjerne betalingen med «medlemskontintent for -dittnavn-«.

Medlemskontingenten koster 425 kr.