Hva er verdens prematurdag?

Verdens prematurdag feires 17. november. Dette er en av årets viktigste dager til å øke bevisstheten rundt utfordringer og byrder knyttet til prematurfødsel, lokalt og globalt. Merkedagen ble opprettet i 2008, av den europeiske interesseorganisasjonen EFCNI og deres samarbeidspartnere blant Europas foreldredrevne prematurforeninger.

Feiringen bygger på dugnad. Entusiaster og foreninger i over 100 land står sammen om aktiviteter og arrangementer under en felles fane. Vi forplikter oss til å vekke oppmerksomhet om prematur fødsel.
Målet er å forbedre livet til premature barn og deres familier.

Hvorfor 17. november?

Datoen 17. november ble valgt på EFCNIs første møte for foreldreorganisasjoner, i Roma 2008. Møtet valgte dagen da en av stifterne endelig ble den stolte faren til en overlevende jente, etter å ha mistet trillinger ved prematurfødsel tidligere. I 2010 ble dagen verdensomspennende, i et samarbeid mellom EFCNI, amerikanske March of Dimes, afrikanske LittleBigSouls og Australian National Premmie Foundation. Slik knytter vi bånd mellom kontinentene i feiringen av en ung og viktig merkedag.

Bli med på en dag for endring til det bedre!

Alle er hjertelig velkomne til å delta i feiringen med egne aktiviteter: foreldreorganisasjoner, sykehus, ideelle organisasjoner, helsepersonell, foreninger, bedrifter, politikere, media og enkeltmennesker. Det avgjørende er ikke hvor mye tid, penger eller mannskap du kan stille! Selv enkle ting kan ha sin virkning.

Lilla belysning, og klessnora med ett par ørsmå babysokker blant de ni vanlige, er felles symboler for verdens prematurdag. Den lilla fargen står for de premature barnas følsomhet.

Følg med på hva som skjer – hvor:
På vår hjemmeside ser du en oversikt over hvilke bygg og monumenter som lyser opp i lilla, og hvor det holdes arrangementer. http://www.prematurforeningen.no/2019-2/

En enkel måte og støtte dagen på er for eksempel å kle seg i noe lilla. Ta bilde av noe lilla og del bilde i sosiale medier, gjerne med #prematurforeningen #wpd2019 #efcni  

Gratis verktøykasse

Verktøykasse for Verdens prematurdag.  Nyttige tips om markedsføring og finansiering for deg som vil arrangere lokal feiring. Oversatt til 40 språk. www.efcni.org/worldprematurityday

 

Om EFCNI
European Foundation for the Care of Newborn Infants (EFCNI) er den første hel-europeiske organisasjon, som representerer interessene til premature, nyfødte og deres familier. Organisasjonen samler foreldre og profesjonelle innen helse fra ulike disipliner, med det felles mål å forbedre den langsiktige helsen til premature og nyfødte, ved å sikre best mulig forebygging, behandling, omsorg og støtte (http://www.efcni.org/).