Simen Bondevik
– Prematurforeningen sin første ambassadør

Simen Bondevik er opptatt av å jobbe for mer forståelse og kunnskap om premature og deres familie. Han ble selv født ekstremt prematurt, og føler seg heldig som lever det livet han gjør.

«Jeg vil bruke den stemmen jeg har, for en utrolig viktig sak».

Navn: Simen Bondevik
Yrke: Politisk rådgiver for Partiet sentrum
Født: 2000
Bosted: Oslo

Han ble født i uke 27 og har vandret mer i sykehuskorridorer som barn enn de fleste andre. Når han ser på bilder av seg selv som nyfødt, tenker han at det er spinnvilt at man kan være så liten og stakkarslig, men samtidig så veldig sterk. Livet består fortsatt av en del legeoppfølging for Simen Bondevik. Det skyldes blant annet at han har underutviklede lunger. Likevel beskriver han livet sitt som veldig godt og innholdsrikt. Han tror den tidlige starten det fikk, har gjort han mer ydmyk og takknemlig. Bondevik-navnet forbindes nok av mange med hans farfar, tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik. Selv har han, som sin far igjen, også gått inn i politikken. Kristelig Folkeparti er byttet ut med det relativt nye Partiet Sentrum. På fritiden er han opptatt av alt fra karaoke og Eurovision til amerikansk politikk.

Simen Bondevik mener det må forskes mer på premature, for å kunne tilby bedre hjelp. Derfor stiller han også alltid selv opp på gode forskningsprosjekter om temaet. I tillegg mener han mer kunnskap om premature generelt i befolkningen, vil være med på å gi et mer inkluderende samfunn. Han understreker at det ikke bare handler om de minste barna, men også familien som ofte står i en tøff kamp.