Vegar Lund, fra Øvre Eiker i Viken, har sittet i hovedstyret siden 2015.

Mitt engasjement startet da jeg så at det var et opplysnings behov rundt rettigheter etter en prematur fødsel. Jeg merket at andre jeg møtte via Facebook eller treff via Prematurforeningen ikke hadde samme informasjonen som jeg hadde på mange områder, som blant annet handlet om pleiepenger ved utsatt barnehagestart og informasjon om utsatt skolestart. Jeg har vært til hjelp å veiledet mange i ettertid om disse temaene. I 2016/2017 startet jeg opp med treff ved Drammen sykehus, og har siden da fått et godt forhold til helsepersonell ved nyfødt intensiv avdeling på Drammen sykehus, og til mange familier som har dukket opp på treff. Det er fint å dele erfaringer med andre, og godt å ha helsepersonell i ryggen som gode samtalepartnere. Via mitt engasjement i Prematurforeningen har jeg fått delta på fagseminar arrangert i Viken. Der fikk jeg mye ny kunnskap som jeg kunne dele med meg, men også kunnskap jeg kunne dra nytte av selv. Jeg har representert Prematurforeningen på Verdens Prematurdag ved St. Olavs, hvor jeg også fikk med meg masse god kunnskap hjem, og til foreningen. Jeg har deltatt på årsmøte i EFCNI, som holdes i Tyskland, hvor jeg fikk muligheten til å treffe andre som driver foreldreforeninger rundt omkring i Europa. Dette ga meg masse informasjon om både hvordan det er på andre nyfødt intensiv avdelinger i Europa, og hvordan andre foreldreforeninger driver sine virksomheter. Jeg føler jeg har fått et godt forhold til sykehusene i Drammen/ Oslo området, og når jeg representerer Prematurforeningen føler jeg at jeg har mer tyngde og blir mere sett, enn når jeg «bare» er meg selv 💜