Landet er i startfasen ved å åpne opp igjen etter at Norge ble stengt helt ned i midten av mars. FHI og Utdanningsdirektoratet har utarbeidet en veileder om smittevern i barnehager. Samtidig har Norsk Barnelegeforeningen gjort en vurdering for barn med kroniske sykdommer og skoleåpning som du kan lese nederst i denne saken. 
Vi har spurt vår venn fra ekspertpanelet Trond Markestad som er spesialist i barnesykdommer, om hva han tenker om gjenåpning av barnehager og skoler i forhold til premature barn.  

Det vi erfarer når det gjelder ekstremt premature som følges opp her i Bergen er at det er overraskende hvor god lungefunksjon de aller fleste har når de har passert 3-4 år, selv om de har vært veldig syke og ligget lenge på respirator. Vi vet også at de har samme gode immunforsvar som andre barn i samme alder. Så vet vi at barn tåler korona viruset forbausende bra.
En lege fra Folkehelseinstituttet kunne fortelle (på nyhetene den 13. april) at det har dødd mindre enn 10 barn under 10 år i verden av korona.
Det er sensasjonelt når vi vet at mange barn har alvorlige sykdommer med svekket immunforsvar!
Det dør langt flere av vanlige infeksjoner som RS-virus og influensa.
Så er det en praktisk side: Nå er smittesituasjonen i Norge så god og oversiktlig som vi kan forvente å oppnå, og vi må nok i lang tid måtte leve med denne smittesituasjonen omtrent som i dag, selv om den sikkert vil svinge en del i de nærmeste månedene. Det betyr at situasjonen vil kunne være den samme i august som neste uke.
Vi har stor tillit til de nasjonale rådene som gis, men om du fortsatt er usikker på om ditt barn bør utsettes for denne smitten, er barnets fastlege/ behandlende lege den rette personen og henvende seg til.