Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) fødes det hvert år 15 millioner barn prematurt, det vil si før utgangen av 37. svangerskapsuke.
For tidlig fødte barn har økt risiko for å utvikle infeksjoner med påfølgende fare for senere funksjonsnedsettelser.
Med vaksinasjon kan man oppnå beskyttelse mot enkelte infeksjoner uten å gjennomgå sykdommen.

Trykker du på sprøyten kan du lese artikkelen fra Prematurposten 2 for 2019 som handler om barnevaksinasjonsprogrammet og vaksinering av premature.

FHI anbefaler også premature (særlig de født før svangerskaps uke 32) å ta den årlige influensavaksinen fra 6 måneder til 5 år.