Prematurforeningen inviterer ungdommer og voksne, fra 16 og oppover som selv er født for tidlig, på et treff for å mingle og dele erfaringer med hverandre.
Dette fordi vi ser at det er et behov for en sånn møteplass, og vi ønsker å teste ut dette for å se hvordan det treffer 🙂
Dato er lørdag 1. juni og tiden er fra 14 – 17.
For å melde deg på arrangementet sender du en mail til post@prematurforeningen.no eller sms til 94196348