Oppfordring til best mulig omsorg for barn og foreldre

Vi i Prematurforeningen ønsker å formidle viktigheten av mor og far/ partner sin tilstedeværelse på nyfødt intensiv, samt viktigheten av at disse familiene får holde sammen i forkant av en fødsel også i tiden med pandemi. 

100 døgn med splittet familie
Vi har levd under, til tider, ganske strenge restriksjoner i alle helseforetak her i landet i over ett år nå. For familier som blir berørt av dette tærer det veldig på. Spesielt ser vi at dette er tyngende for familier som har barn inneliggende på nyfødt intensiv. Eller for de parene som går gjennom et risikosvangerskap. Hvis man er så uheldig å føde før tiden, kanskje ikke «bare» for tidlig, men til og med ekstremt for tidlig. Da kan man forvente 100 liggedøgn med sitt barn på nyfødt intensiv. 100 døgn hvor tiltak mot å spre smitte splitter familier i to. Eller for de som vet de går gjennom et risikosvangerskap som må på hyppige kontroller, og som ikke alltid vet hvordan utfallet blir. Hvor tiltak mot å spre smitte sørger for at den som går svanger må klare seg på disse nervepirrende kontrollene alene.

Ulik praksis under pandemien – en familie, en kohort
Selv om Helsedirektoratet har kategorisert to som bor sammen som en kohort, og selv om Regjeringen har gitt grønt lys for å bruke PCR hurtigtester på sykehusene, ser vi at det allikevel er ulik praksis på de forskjellige helseforetakene. Og at som regel blir far/ partner henvist i bilen eller hjem. 

Foreldrene er barnas viktigste omsorgspersoner. I den mest sårbare situasjonen man kan havne i som foreldre/ vordende forelder, mener vi at disse familiene trenger å få kunne holde sammen.

Familier i krise må få holde sammen
Få kunne støtte hverandre, avlaste hverandre. Motta dårlige eller gode nyheter sammen. Å kunne ha sin partner, som man har valg å dele livet sitt med, sin skulder å gråte på når alt virker så innmari tøft.

Hva ville du sagt om noen nektet deg å se ditt nyfødte barn på 100 dager?
Eller hvordan ville du følt det om du så din partner slit seg gjennom graviditeten, men hun måtte stå i alt selv, for du ble nektet å stå ved hennes side?

Barn trenger sine foreldre – om de er på sykehus eller hjemme
Erfaringsbasert kunnskap viser viktigheten av at for tidlig fødte barn får ligge hud mot hud med sine foreldre – kaldt kengurumetoden. Forskningen viser at dette er helsebringende for det premature barnet der og da, og tilknytningen man opparbeider seg vil vare i lang tid. Dette vil påvirke hvordan du er rundt barnet også når dere kommer hjem på en positiv måte. Den første tiden er viktig for relasjonsbygging både mellom mor og barn, men også far/ partner og barn.

Et annet vanskelig dilemma er når disse familiene har eldre søsken hjemme. Plutselig kan hverdagen være snudd på hode, slik at de ikke får se mor på veldig lang tid. Man planlegger jo sjeldent en for tidlig fødsel, så fra en dag til en annen kan mor brått ha forsvunnet ut av barnets liv. Og om lillebror eller lillesøster er født ekstremt prematur, kan mor bli borte i opp imot 100 døgn. Når alt annet virker unormalt om dagen, kan en slik plutselig hendelse virke uoverkommelig.
Også for mor som plutselig ikke kan få se sitt eldre barn på flere måneder.  «Hvordan skal jeg klare å holde ut dette?», hører vi ofte.

Vi mener at sykehusene selvfølgelig skal ta smittevern på alvor, men det skal i så fall være godt dokumentert hvorfor man velger å ikke la far/ partner å få delta når f.eks. helsetjenester gis til den som går svanger. Eller når far/ partner ikke får være tilstede for sitt barn som ligger på nyfødt intensiv.

Ta i bruk PCR hurtigtest
Når landet nå sakte men sikkert åpnes opp igjen, mener Prematurforeningen at forholdene rundt et risikosvangerskap og på nyfødt intensiv, skal være en del av gjenåpningsplanen.  Helseforetakene bør i større grad benytter seg av PCR hurtigtest i de tilfeller hvor situasjonen til far/ partner er uavklart, og påse at alle følger smittevernreglene på det sykehuset de besøker, slik at far/ partner får delta på lik linje på risikosvangerskapskontroll og på nyfødt intensiv NÅ!

Helsedirektoratet om besøk på sykehus

Metoderapport hud mot hus – kengurumetoden