Forskerne har funnet at noen premature nyfødte gjennomgår markerte endringer i mønsteret av tarmens virom kort tid før de utvikler en alvorlig og ofte dødelig sykdom kjent som nekrotiserende enterocolitt (NEC).

Les mer om studien og funnen her