11.700 kr er sendt til fortidlig fødte i Ukraina

Bidraget vil gå til å koordinere humanitær bistand i Ukraina (etter forespørsel fra nyfødt intensiv), gi informasjon og psykologisk støtte til familier med premature barn og organisere medisinsk behandling av premature barn på sykehus utenfor Ukraina.
Tuuuusen takk for all støtte. 
Vi vil oppdatere dere på facebook ved å dele Ранні Пташки/Early Birds sine oppdateringer etter hvert!