Kom og se våre barn Hansmark!

Den siste tiden har vi blitt vitne til at ungdomspartier foreslår å skyve abortgrensen til uke 18. Unge Venstres leder Sondre Hansmark foreslår å skyve grensen helt til uke 24. Et av argumentene for dette forslaget, er at ungdomspartiene mener vi er for konservative,...

Prematurposten nummer 3 for 2017 er på vei

Prematurposten nummer 3 for dette året er på vei ut til våre medlemmer. Denne gangen tar vi for oss et viktig tema smertelindring for premature, og hvordan du som forelder til et barn kan være en god smertelindrer. Vi har også en veldig fin artikkel til besteforeldre...