Vi ønsker flere styremedlemmer til styrearbeidet i 2024.

Å sitte i styret innebærer å delta på styremøter (ca. 1 gang i måneden, ikke oftere men av og til sjeldnere).

I styremøtene drøfter vi hvilken retning foreningen skal styres i fremover.

Vi har forskjellige arbeidsgrupper som jobber med hva de interesserer seg for.

Her er noen eksempler:

  • arbeidsgruppe for barnebok, som vi ønsker å lansere på sikt.
  • arbeidsgruppe for å undersøke hvordan tilbudet er med cerclage for gravide i risikosvangerskap.
  • arbeidsgruppe for å få engasjert forskjellige ambassadører til foreningen (vi fikk vår første ambassadør nå i 2023 😃)
  • arbeidsgruppe for høringssvar til opplæringsloven som var ute på høring.

En gang i året arrangeres Verdens Prematurdag (17.november).

Her ønsker vi hjelp i form av deltagelse på treff, hjelp med aktiviteter på SoMe, eller hjelp med uttalelser i media.

Man styrer selv hvor mye man ønsker å bidra ved å velge seg inn i arbeidsgrupper.

Om du ønsker å stille til valg for å bli medlem av styret, vil årsmøte holdes i slutten av februar/ starten av mars.

Send oss en mail om du er interessert til å høre mer, eller ønsker å stille til valg 🙂