Det er blitt gjennomført 2 studier som har tatt for seg koronarestriksjoner og de berørte på nyfødt intensiv.
En kvalitatis studie her i Norge (nærmere bestemt på OUS) og en internasjonal studie.

Når verden stengte ned i mars 2020 var det mange familier som virkelig fikk kjenne restriksjonene på kroppen. Tenk deg at du kommer i en situasjon hvor du plutselig ikke får lov til å være sammen med ditt barn. Eller tenk deg at du og din partner (din trygge havn) plutselig ikke får være sammen, fordi du må være på sykehusest med deres felles barn, men din partner blir nektet adgang. Dette var tilverelsen for mange familier som hadde barn inneliggende på nyfødt intensiv under tiden med pandemi.

Nå har forskere sett nærmere på hvor inngripende restriksjonen var, og hvordan dette opplevdes for brukerne.

Resultatene kan dere lese her.

Her kan du leser resultatene fra den norske kvalitative studien:
Starting parenting in isolation a qualitative user-initiated study of parents’ experiences with hospitalization in Neonatal Intensive Care units during the COVID-19 pandemic (plos.org)

Her kan du lese resultatene fra den internasjonale studien:
Zero separation. Together for better care! 

Du kan også lese mer om den internasjonale studien her:
Glance-network