I august 2020 ble en avdeling ved Bergen fengsel gjort om til et kvinnefengsel med 18 sengeplasser på lavsikkerhetsnivå.

Avdelingen er et tilbud til kvinner som skal sone ved lavere sikkerhetsnivå, på det vi kaller åpen avdeling. Kvinnene er sysselsatt på dagtid, men har mye fritid dersom vi kan kalle det fritid i fengsel, på kveld og i helgene. Ideen om å starte med strikking vokste fram i høst, kort tid etter åpning av avd. D ved Bergen fengsel. For å gi kvinnene noe å holde på med, gikk vi til innkjøp av en del garn som kunne bli til oppvaskkluter. De så derimot raskt at dette kunne bli en stor utgiftspost, og rettet dermed en henvendelse til et par garnbutikker. «Responsen vi fikk fra Bergen Broderiservice AS var enorm! Vi mottok blant annet mye garn i baby ull, som en av lederne ved avdelingen raskt koblet til Amanda prosjektet. Dermed var vi i gang!», sier Målfrid Kallekleiv  som er inspektør og aspirantleder ved Bergen fengsel. En del av kvinnene i avdelingen har flittig strikket og heklet tepper, luer og sokker. I etterkant har de mottatt mye garn som Aurora har samlet inn til dem.

Videre forteller Målfrid at prosjektet er koblet på Amanda prosjektet via facebook, som leverer strikket tøy og pledd til Haukeland sykehus. Men det er mulig vi kan opprette direkte kontakt i forbindelse med at vi ønsker å utvide prosjektet vårt til å omfatte søm også. Målet er å skaffe symaskiner og stoff, og sy tepper og plagg til premature barn. Dette vil gi enda mer læring og mestring for kvinnene som deltar.

Slik vi ser det, har dette hatt stor verdi for de kvinnelige innsatte!
For det første er strikking og hekling en hyggelig og sosial aktivitet. Det har hatt stor betydning å ha noe å holde på med, et tidsfordriv. Videre er det en «normal» aktivitet, noe som mange kvinner holder på med uavhengig av livssituasjon.

Videre har det vært kompetansehevende! Flere av kvinnene har lært noe de ikke kunne fra før, og det blir til ferdige plagg som noen har bruk for. Begge deler er jo en glede. Det å mestre, det å kunne noe som andre verdsetter ser vi har hatt positiv påvirkning på kvinnene! Vi er stolte av dem og de er stolte av seg selv!

Kvinnene har inspirert hverandre, og lært hverandre. Det har som vi ser det vært styrkende for fellesskapet. Samtidig som vi ser at samarbeidet mellom innsatte og ansatte også har blitt styrket. Ansatte bistår med ros og faglig veiledning etter beste evne.

I tillegg sier kvinnene at det å gi noe til andre som har behov, og som står i en sårbar og krevende livssituasjon, gir en god følelse. En av dem var født prematurt, en annen har en prematur sønn – nyfødte og for tidligfødte barn er noe mange kvinner kan identifisere seg med, og samtidig føler empati i forhold til. Det i seg selv gir nok ekstra kobling til håndarbeidet og prosjektet.

Det er et mål for oss i kriminalomsorgen å drive miljø- og tilbakeføringsarbeid. Dette håndarbeidsprosjektet er et glimrende i så måte. Det virker samlende, samtidig som det er en individuell meningsfull og hyggelig aktivitet. Det er noe som kan fortsette også etter løslatelse og deles med andre der ute. Kanskje noen av dem til og med våger å oppsøke en strikkecafe?! Nå som de kan nettopp det som andre gjør på en strikkecafe. Dette prosjektet skaper et snev av normalitet inn i fengselet, noe som også er et av kriminalomsorgens prinsipper.

Tusen takk for den innsatsen dere gjør for en god kriminalomsorg i norske fengsler.
Og ikke minst en stooooor takk til kvinnene som strikker for at de aller minste kan få holde seg gode og varme.