Loven sier:

(1) Kvinne som ammer sitt barn kan kreve den fri hun av den grunn trenger. Fritiden kan for eksempel tas ut i minst en halv time to ganger daglig eller som redusert arbeidstid med inntil én time hver dag.

 

(2) Kvinne som har ammefri etter første ledd, har i barnets første leveår rett til lønn inntil én time på arbeidsdager med avtalt arbeidstid sju timer eller mer.

 

Loven gir kvinne rett til lønn for inntil en time for å kunne amme sitt barn i barnets første leveår.
Selv om loven ikke er absolutt (loven sier i barnets første leve år, ikke kun det første leve år), får allikevel mange mammaer til premature barn utfordringer med å motta rettigheten lønn i den tiden barnet er født før tiden. Denne problemstillingen ønsket vi i Prematurforeningen derfor å belyse, i håp om å få endret lovteksten. Vi sendte derfor brev til Barne- og familiedepartementet og
Helse- og omsorgsdepartementet.

For å gjøre dette klarer for dere gir vi dere et eksempel:

Et barn blir født 3 måneder før tiden. Mor går omsider ut i arbeid etter endt foreldrepermisjon. Da er barnet ca. 1 år (12 måneder) i forhold til fødselen, men bare 7 måneder når vi korrigerer for den for tidlige fødselen. Siden barnets første leveår er unnagjort, mister mor retten til 1 time lønnet fri for å dra hjem å amme sitt barn, selv om barnet korrigert bare er 7 måneder gammelt.

Her er brevet vi sendte i sin helhet: