RS – virus er i følge FHI en av de hyppigste årsakene til nedre luftveisinfeksjoner (bronkiolitt og pneumoni) hos spedbarn og små barn.
Hos barn under 2 år er RS-viruset hovedårsaken til bronkopulmonal obstruksjon. For eldre barn og voksne utarter viruset seg som en vanlig forkjølelse. 

Canadian Premature Babies Foundation har laget en fin plakat om RS-viruset. Ta en titt for å gjøre dine vurderinger i forhold til å redusere risikoen for å smitte mindre barn med dette viruset.