Prematurposten nummer 3 for dette året er på vei ut til våre medlemmer.
Denne gangen tar vi for oss et viktig tema smertelindring for premature,
og hvordan du som forelder til et barn kan være en god smertelindrer.

Vi har også en veldig fin artikkel til besteforeldre i bladet, hvordan er det å være
prematurbesteforelder?

En prematurmor, ville gjerne dele med seg av sin positive historie om tidlig innsats for hennes premature datter i barnehage, og selvfølgelig er det i denne utgaven
også en rørende min historie <3

Tora Gaden gir oss mer informasjon om sitt helseprosjekt som omhandler musikkterapi til syke nyfødte og premature. 

Ønsker du å motta bladet og bli medlem?
Send oss mail/sms på: post@prematurforeningen.no/ 94196348