Prematurposten nummer 2 for 2021 er ut nå!
Her finne du mye nyttig lesestoff som:

– Hvordan går det med premature når de blir voksne?
Her får du et lite innblikk i et forskningsprosjekt ved NTNU som har fulgt prematur fødte med svært lav fødselsvekt fra barndom og opp til voksen alder. Her får du også bli bedre kjent med to premature som i dag er voksne, og mor til tre premature barn.

– Senvirkninger hos foreldre etter å ha fått barn for tidlig!
Det har lenge vært kjent at det kan være en rekke senvirkninger forbundet med å være født før tiden, men hvordan går det med foreldrene?
– Utvikler ny metode for å måle stress og smerte hos premature. 
Prosjektgruppen har fått midler til å kunne studere en ny metode for å måle tress og smerte hos frtidlig fødte barn og syke nyfødte. 
– Europeisk studie: Foreldres tilfredshet. 
Studien har salet inn data fra 19 regioner i 11 land for å få en oversikt helsetjenester etter utskrivelse, og hvorvidt foreldrene er tilfreds med oppfølgingen. 
– Oppskrift på romper. 
Emilie Berge, som er prematurmor, har laget en oppskrift på en romper i prematurstørrelse. Nå ønsker hun å gi oppskriften ut gratis, mot at mottakeren donerer litt penger til Prematurforeningen. 
Til sist i bladet har vi 2 fine Min historier <3