Ønsker du å lese noen av våre medlemsblader? Send oss en mail med nummer og årstallet på bladet, så får du bladet tilsendt på mail tilbake. 

Prematurposten 2023

Prematurposten 2022

Prematurposten 2021

Prematurposten 2020

Prematurposten 2019

Prematurposten 2018

Prematurposten 2017

Prematurposten 2016

Prematurposten for 2015

Prematurposten for 2014