Prematurforeningen ble stiftet i 1988 etter initiativ fra nyfødtavdelingen og en gruppe foreldre ved Ullevål Sykehus, den gang med navnet Foreldreforeningen for Premature Barn – FFPB. De første årene ble ulike organisasjonsmodeller prøvd ut. Og etter å ha fungert som en lokal foreningen i Oslo pg Akershus i noen år, vokste foreningen og har i dag medlemmer fra hele landet.
I mai 2000 skiftet foreningen navn til Prematurforeningen, som foreningen også heter i dag.
Prematurforeningen har blitt drevet frivillig av foreldre til premature barn, og deres grunntake er:

Vi er foreldre som har fått ett eller flere premature barn. Utfordringene vi har møtt underveis har vært av ulik karakter. Tiden det tok før vi fikk ta med oss barnet hjem fra sykehuset har variert. Vi som har opplevd dette er også forskjellige. Felles er behovet for å komme i kontakt med andre som kan forstå, fordi de har liknende erfaringer. Samtidig ønsker vi å spre kunnskap. Prematurforeningen jobber for at alle foreldre, sykehus, helsestasjoner, barnehager og skoler skal få den beste informasjonen om våre barn.

I denne sammenheng ønsker foreningen og feire våre 30 år som forening. Dette gjør vi ved å inviterer forskjellige faggrupper til et seminar som vil handel om Standard of Care.
Vi er veldig opptatt av at fortidlig fødte barn skal ha en best mulig behandling, og derfor ønsker vi å belyse dette temaet. Hvordan er tilbudet for de aller minste og deres familier her i Norge?
Seminaret vil avholdes i SSB sine lokaler i Oslo, og dato er satt til 13. desember.
Vi har allerede flere aktuelle foredragsholdere, og vil legge ut program når tidspunktet er satt.

Vi ønsker i tillegg og feire våre 30 år som foreningen med en familiedag for de premature barna og deres familie. Dato og sted er ikke satt ennå, men vi vil legge ut informasjon så snart vi har noe klart.