Om oss


Prematurforeningen ble etablert i 1988 etter initiativ fra nyfødtavdelingen og en gruppe foreldre ved Ullevål Sykehus, den gang med navnet Foreldreforeningen for Premature Barn – FFPB. De første årene ble ulike organisasjonsmodeller prøvd ut. Og etter å ha fungert som en lokal foreningen i Oslo pg Akershus i noen år, vokste foreningen og har i dag medlemmer fra hele landet.
I mai 2000 skiftet foreningen navn til Prematurforeningen, som foreningen også heter i dag.
Prematurforeningen har blitt drevet frivillig av foreldre til premature barn, og deres grunntake er:

Vi er foreldre som har fått ett eller flere premature barn. Utfordringene vi har møtt underveis har vært av ulik karakter. Tiden det tok før vi fikk ta med oss barnet hjem fra sykehuset har variert. Vi som har opplevd dette er også forskjellige. Felles er behovet for å komme i kontakt med andre som kan forstå, fordi de har liknende erfaringer. Samtidig ønsker vi å spre kunnskap. Prematurforeningen jobber for at alle foreldre, sykehus, helsestasjoner, barnehager og skoler skal få den beste informasjonen om våre barn.

Vi i Prematurforeningen


Trykk gjerne inn på hver enkelt styremedlem for mer informasjon om deres engasjement i Prematurforeningen.

Hege Nordhus

Daglig leder

Ingrid Engdal

Styreleder

Madelen Larsen

Nestleder

Susanne Bukkøy

Kasserer

Kristian Tingdal Tune

Styremedlem

Vilni Verner Holst Bloch

Styremedlem

Morten Dahlen Soleng

Styremedlem

Camilla Mehammer Augestad

Styremedlem

Vegar Lund

Styremedlem

Bethina Jørgensen

Styremedlem

Kontakt oss

Ønsker du å få kontakt med oss vil vi gjerne at du sender oss en mail: post@prematurforeningen.no
Vi er ikke tilgjengelige på telefon hver dag men du kan legge igjen en beskjed på mob: 94196348
Vil du sende oss et brev er adressen: Gågata 17, 2211 Kongsvinger.

Lokalavdelingene i Prematurforeningen


Avdeling Rogaland

Avdelinga i Rogaland held til i Stavanger. Avdelinga vart starta hausten 2012 av tre prematurmødre som ønska og danna eit eige lokallag. Dei starta med å arrangere eit treff på Verdens Prematurdag 17. november på Stavanger Universitetssjukehus, kor oppmøtet ble veldig bra.

Av faste arrangement så feirer me Verdens Prematurdag 17. november kvart år og har også ein sommerfest.
Dette er uformelle arrangement kor ein kan møte andre som har vore i same situasjon, få tips og råd, og kor ein kan danne seg eit nettverk av kontaktar.

Styret i Rogaland består av:
Susanne Svendsen Bukkøy (leder), mor til Sandra Marlen og Kate Lillian, født veke 27+3, 2005.
Ann Cecilie Storøy, mor til Colin født i uke 33 i 2014, og Cayden i uke 33 i 2016.
Kjersti Eltervaag, mor til Agatha og Alvin født i uke 26 i 2015. Alvin ble bare 3 dager gammel
Kristine Mammen Johannessen, mor til jente født uke 36 i 2014, og jente født uke 33 i 2015

Susanne har også skrevet ei lita bok til søsken av prematurbarn som me kan gje til dei som er interesserte. Me set pris på tilbakemeldingar og tips om kva arrangement eller kurs dykk ønsker å vera med på.

Kontakt oss gjerne!
Helsing oss i avdelinga i Rogaland

Mail adresse: rogaland@prematurforeningen.no

Følg oss gjerne på Facebook: Prematurforeningen – Rogaland

Avdeling Hordaland

Avdeling Hordaland har hatt et opphold på 8 år, men er nå oppe å gå igjen fra 2017.
Det er tvillingforeldrene Stian og Anette Røsdal som har startet opp igjen, og vi ønsker de lykke til.

 

hordaland@prematurforeningen.no
Følg lokallaget på Facebook: Prematurforeningen – Hordaland

 

Avdeling Agder

Lokallaget har hovedsetet i Kristiansand, og vil arrangere treff ved Sørlandet Sykehus Kristiansand.
Lokallaget består av Grete Lill Auland Homme og Berit Torsdatter Nygaard.

agder@prematurforeningen.no
Følg lokallaget på Facebook: Prematurforeningen Agder – Sørlandet/ Kristiansand

Avdeling Lillehammer

Leder av lokallaget på Lillehammer er Ellen Vea. Hun driver lokallaget sammen med Rita og Stian.
De hadde sitt første treff på Verdens Prematurdag i 2019.

Følg lokallaget på Facebook: Prematurforeningen – Lillehammer

 

Avdeling Drammen

Leder av lokallaget er Vegar Lund. Han holder treff ved Drammen sykehus den første søndagen i måneden (utenom ferier og  helligdager).
Treffet holdes i skolestua i 14. etasje ved sykehuset. Her er store og små hjertelig velkomne til et uformelt treff, med gode samtaler.

Følg lokallaget på Facebook: Prematurforeningen – Drammen

Avdeling Trondheim

Leder av lokallaget i Trondheim er Karoline Myrland Hagen. Hun har med seg flere på laget. I Februar hadde de sitt første treff på St. Olavs sykehus, hvor store og små koste seg. 

Følg lokallaget på Facebook: Prematurforeningen – Trondheim

Prematurforeningen sine Vedtekter kan leses her.

Prematurforeningens mål er:

^

å gi foreldre med barn som er født prematur støtte og nyttig informasjon.

^

å være en møteplass og formidle kontakt mellom foreldre med premature barn.

^

å være aktiv formidler av prematures og pårørendes erfaringer til fagfolk, politikere og myndigheter.

^

å påvirke politikere og myndigheter for å få gjennom endringer som ivaretar premature og deres pårørende.

^

å bidra til økt kunnskap hos foreldre, pårørende, helsepersonell og andre.

^

å arbeide for å sikre optimal helse og utvikling for barna, ved å fremme bruk av de beste dokumenterte behandlingsmåtene.

Vi mener at god behandling av premature og deres pårørende er:

^

å gi kunnskapsbasert, oppdatert behandling ved nyfødtavdelingene.

^

å tilrettelegge for at foreldrene kan være sammen med barnet sitt under sykehusoppholdet.

^

at foreldrene får god og forståelig informasjon om barnets tilstand underveis.

^

at det legges til rette for tilstrekkelig og kompetent oppfølging etter utskrivelse, tilpasset det enkelte barns behov.

Gi en gave

Vil DU gi oss en gave?
Da kan du enten bruke vår bankkonto nr: 1450.12.15598
eller vårt VIPPS nummer: 699599

På forhånd tusen takk!

Minnegave / takkekort

Har du donert et frivillig beløp >500 ,- og ønsker å motta takkekort?
Eller ønsker du å sette Prematurforeningen som mottaker av minngave?

Annonse


Linker og medieomtale

Podkast

«Kroppen» av Trond Viggo Torgersen. I dag: født fortidlig, med lege Reigstad ved Barneklinikken på HUS

TV2 nyheter

Nyhetssending på tv2 kl. 21.00 den 17.06.2016. Ny studie: ca. 20 % av ekstrem premature sliter med psykiske vansker og konsentrasjonsproblemer

Dagens Medisin

Ekstremt premature har økt risiko for psykiske – og konsentrasjons vansker. Skjerper krav til nyfødt behandling. Feb 2013

Stavanger Aftenblad

(krever abonnement hos Stavanger Aftenblad)

Stortingsrepresentantene sterkt uenig i å flytte prematurtilbud
Det var viktig for oss å være på SUS

Aftenposten

Aftenposten har i desember 2012 hatt fokus på de ulike forholdene nyfødtavdelingene tilbyr sine pasienter og ansatte, etter at barneombudet kritiserte forholdene på Rikshospitalet.
Prematurforeningen har også uttalt seg om dette temaet, etter forespørsel fra Aftenposten.

Her er linker til to av artiklene i Aftenpostens nettutgave og en fra papirutgaven:
Det største problemet på Rikshospitalet er de trange forholdene
Krenkende forhold for de sykeste barna
Her er det ro og varme for baby og foreldre

941 963 48

Gågata 17, 2211 Kongsvinger