Om oss


Prematurforeningen ble etablert i 1988 etter initiativ fra nyfødtavdelingen og en gruppe foreldre ved Ullevål Sykehus, den gang med navnet Foreldreforeningen for Premature Barn – FFPB. De første årene ble ulike organisasjonsmodeller prøvd ut. Og etter å ha fungert som en lokal foreningen i Oslo pg Akershus i noen år, vokste foreningen og har i dag medlemmer fra hele landet.
I mai 2000 skiftet foreningen navn til Prematurforeningen, som foreningen også heter i dag.
Prematurforeningen har blitt drevet frivillig av foreldre til premature barn, og deres grunntake er:

Vi er foreldre som har fått ett eller flere premature barn. Utfordringene vi har møtt underveis har vært av ulik karakter. Tiden det tok før vi fikk ta med oss barnet hjem fra sykehuset har variert. Vi som har opplevd dette er også forskjellige. Felles er behovet for å komme i kontakt med andre som kan forstå, fordi de har liknende erfaringer. Samtidig ønsker vi å spre kunnskap. Prematurforeningen jobber for at alle foreldre, sykehus, helsestasjoner, barnehager og skoler skal få den beste informasjonen om våre barn.

Vi i Prematurforeningen


 

Hege Nordhus

Daglig leder


post@prematurforeningen.no
941 96 348

Vilni Verner Holst Bloch

Styreleder

Silje Lauvdal Brubakk

Nestleder

Hanne Isdal

Kasserer

Alice Gustavsen

Styremedlem

Vegar Lund

Styremedlem

Kari Ruud

Styremedlem

Nora Rustan

Styremedlem

Kontakt oss

Ønsker du å få kontakt med oss vil vi gjerne at du sender oss en mail: post@prematurforeningen.no
Vi er ikke tilgjengelige på telefon hver dag men du kan legge igjen en beskjed på mob: 94196348
Vil du sende oss et brev er adressen: Gågata 5, 2211 Kongsvinger.

Lokalavdelingene i Prematurforeningen


 

Avdeling Rogaland

Avdelinga i Rogaland held til i Stavanger. Avdelinga vart starta hausten 2012 av tre prematurmødre som ønska og danna eit eige lokallag. Dei starta med å arrangere eit treff på Verdens Prematurdag 17. november på Stavanger Universitetssjukehus, kor oppmøtet ble veldig bra.

Av faste arrangement så feirer me Verdens Prematurdag 17. november kvart år og har også ein sommerfest.
Dette er uformelle arrangement kor ein kan møte andre som har vore i same situasjon, få tips og råd, og kor ein kan danne seg eit nettverk av kontaktar.

Styret i Rogaland består av:
Susanne Svendsen Bukkøy (leder), mor til Sandra Marlen og Kate Lillian, født veke 27+3, 2005.
Iselin Mæland Brevik, mor til Matheo, født veke 28+6, 2012.
Kjersti Frafjord Solberg Sundic, mor til Amanda, født veke 27+0, 2011.
Bettina Lindgren, mor til Ailo født i 2011, Max født uke 29, 2012 og Heli født uke 35, 2013

Susanne har også skrevet ei lita bok til søsken av prematurbarn som me kan gje til dei som er interesserte. Me set pris på tilbakemeldingar og tips om kva arrangement eller kurs dykk ønsker å vera med på.

Kontakt oss gjerne!
Helsing oss i avdelinga i Rogaland

Mail adresse: rogaland@prematurforeningen.no

Følg oss gjerne på Facebook: Prematurforeningen – Rogaland

Avdeling Hordaland

Avdeling Hordaland har hatt et opphold på 8 år, men er nå oppe å gå igjen fra 2017.
Det er tvillingforeldrene Stian og Anette Røsdal som har startet opp igjen, og vi ønsker de lykke til.
Følg lokallaget på Facebook: Prematurforeningen – Hordaland

Avdeling Østfold

Leder av avdelingen er Thea Jenshagen. Ta kontakt med henne på mail hvis du har noen spørsmål eller ønsker å bidra- thea.jenshagen@gmail.com. Planlagte aktiviteter vil bli lagt ut her på hjemmesiden.

Prematurforeningen sine Vedtekter kan leses her.

Prematurforeningens mål er:

^

å gi foreldre med barn som er født prematur støtte og nyttig informasjon.

^

å være en møteplass og formidle kontakt mellom foreldre med premature barn.

^

å være aktiv formidler av prematures og pårørendes erfaringer til fagfolk, politikere og myndigheter.

^

å påvirke politikere og myndigheter for å få gjennom endringer som ivaretar premature og deres pårørende.

^

å bidra til økt kunnskap hos foreldre, pårørende, helsepersonell og andre.

^

å arbeide for å sikre optimal helse og utvikling for barna, ved å fremme bruk av de beste dokumenterte behandlingsmåtene.

Vi mener at god behandling av premature og deres pårørende er:

^

å gi kunnskapsbasert, oppdatert behandling ved nyfødtavdelingene.

^

å tilrettelegge for at foreldrene kan være sammen med barnet sitt under sykehusoppholdet.

^

at foreldrene får god og forståelig informasjon om barnets tilstand underveis.

^

at det legges til rette for tilstrekkelig og kompetent oppfølging etter utskrivelse, tilpasset det enkelte barns behov.

Gi en gave

Vil DU gi oss en gave?
Da kan du enten bruke vår bankkonto nr: 1450.12.15598
eller vårt VIPPS nummer: 97735

På forhånd tusen takk!

Annonse


 

Linker og medieomtale

Podkast

«Kroppen» av Trond Viggo Torgersen. I dag: født fortidlig, med lege Reigstad ved Barneklinikken på HUS

TV2 nyheter

Nyhetssending på tv2 kl. 21.00 den 17.06.2016. Ny studie: ca. 20 % av ekstrem premature sliter med psykiske vansker og konsentrasjonsproblemer

Dagens Medisin

Ekstremt premature har økt risiko for psykiske – og konsentrasjons vansker. Skjerper krav til nyfødt behandling. Feb 2013

Stavanger Aftenblad

(krever abonnement hos Stavanger Aftenblad)

Stortingsrepresentantene sterkt uenig i å flytte prematurtilbud
Det var viktig for oss å være på SUS

Aftenposten

Aftenposten har i desember 2012 hatt fokus på de ulike forholdene nyfødtavdelingene tilbyr sine pasienter og ansatte, etter at barneombudet kritiserte forholdene på Rikshospitalet.
Prematurforeningen har også uttalt seg om dette temaet, etter forespørsel fra Aftenposten.

Her er linker til to av artiklene i Aftenpostens nettutgave og en fra papirutgaven:
Det største problemet på Rikshospitalet er de trange forholdene
Krenkende forhold for de sykeste barna
Her er det ro og varme for baby og foreldre

 

 Bærekraftig helsevesen ved å utvikle effektive medisiner

 Lillelam finner du hos Sykehusapotekene.

941 963 48

Gågata 5, 2211 Kongsvinger