Tema for neste utgave av Prematurposten er: Den psykiske helsen fra barnet blir unnfanget og til barnet er to år

Det er 1001 dager mellom unnfangelse og barnet er 2 år. Dette er en sårbar tid for veldig mange. Vi tenker da på for den som går gravid, partner og barnet.
Noen har vært gjennom et risikosvangerskap, andre har opplevd en veldig fortidlig fødsel. Noen har til og med opplevd et barns død.
Hva er viktig å tenke på for helsepersonell som møter disse familiene. Hva slags oppfølging trenger disse familiene.
Er du helsepersonell og jobber med risikosvangerskap, følger opp fortidlig fødte, eller er du prest og håndterer familier som har mistet er barn, og ønsker å skrive til oss om hvordan dere jobber?
Har du erfaring med risikosvangerskap, for tidlig fødsel eller har opplevd å miste et barn, og ønsker å skrive til oss om dette?
Send oss mail til post@prematurforeningen.no