Ved høgskolen på Vestlandet er et nytt prosjekt i planleggingsfasen. Studien ønsker å kartlegge og trene på motorisk -, kognitiv –  og sosial fungering på premture i alderen 10 til 14 år ved hjelp av VR – briller og tredemølle.

Vi håper denne studien kommer ordentlig i gang, og at den kan impleiteres i oppfølgingsprogrammet for fortildigfødte.

Se mer om studien her