Livet er skjørt, og noen ganger skjer det utenkelige – når man mister det kjæreste man har er det noen familier som ønsker å hedre sin avdøde ved å til et bestemt formål/ organisasjon. Noen oppgir derfor i forbindelse med f.eks. en begravelse eller bisettelse at i stede for blomster ønsker de at valgfritt beløp går til en navngitt sak. 

Vi i Prematurforeningen ønsker å takke for alle minnegaver som gis til oss. 
Det vil være en gave som ikke visner, og lever videre i foreningen og det arbeidet vi gjør.  

Prematurforeningen sender takkekort til alle som gir i avdødes navn, dersom donasjonen blir gitt gjennom bank. Ved andre innbetalingsløsninger, som Vipps eller SMS, har vi ingen mulighet til å finne adresse og sende en takk. Prematurforeningen sender kondolansekort til nærmeste pårørende dersom vi får kontaktinformasjonen. 
Send oss gjerne en henvendelse på post@prematurforeningen.no