Vår medlemsbok er laget av og for foreldre og fagfolk

Bokens oppsett:
4 kapitler

  1. Å få et prematurt barn
    – foreldrehistorier
  2. Utviklingen til for tidlig fødte barn
  3. Forskning og ulike utfordringer

4. Rettigheter og ordliste

Boken koster for ikke medlemmer 350 kr inkludert porto. 
Send mail til post@prematurforeningen.no eller sms til 94196348 for bestilling.