Mari Nordsæther, fra Trondheim, har sittet i hovedstyret siden 2021.

Her er hva hun sier om sitt engasjement i Prematurforeningen:

Da vi ble innlagt på sykehuset i januar 2018 fikk vi ei mappe med en del nyttig informasjon, deriblant en brosjyre fra Prematurforeningen. Jeg forstod raskt at dette var en organisasjon jeg ville støtte og være medlem av. Det å ha en organisasjon som jobber for å samle, og formidle, kunnskap om våre kjære premature, er noe jeg tenker er gull verdt.

Grunnen til at jeg ønsket å engasjere meg er nok sammensatt. For det første er jeg veldig nysgjerrig og elsker ny kunnskap. For det andre handler det om å være en del av et fellesskap som faktisk forstår hva det vil si å få et prematurt barn. For meg er det godt å være del av et fellesskap hvor alle ikke synes synd på meg, men forstår. Og jeg tenker at det er det jeg ønsker å bidra til at flere får kjenne på. Det finnes foreldre der ute som forstår deg, forstår hva du har gått gjennom, og som vil lytte til og hjelpe i akkurat din situasjon. Den tryggheten tenker jeg er viktig. Så ikke nøl med å ta kontakt!