Nyfødt intensiv avdelinger:

Behandling – For tidlig fødte barn (premature)

Ullevål/ Rikshospitalet – nyfødt intensiv avdeling

St.Olavs – nyfødt intensiv avdeling