Kompetanse bygges på mange arenaer. Frivilligheten er en av dem. Hvordan bidrar læringen som skjer i frivilligheten til et levende og lærekraftig samfunn?

Læringskonferansen arrangeres i samarbeid med Frivillighetens år 2022.

Meld deg på Læringskonferansen 2022 her!