Bergen sanitetsforening inviterer til samarbeid med foreninger i landets første Kvinnehelsehus

I august åpner landets første lavterskel kvinnehelsehus i Bergen. Vi ønsker å skape en plattform for kvinnhelsetematikk blant kvinner i Bergen, foreninger, organisasjoner og ulike offentlige etater.

Hvorfor er et Kvinnehelsehus viktig i dagens samfunn? 

Kvinner er mangfoldige, og har alle en egen historie, bakgrunn og livssituasjon. Helsemessige utfordringer i en kvinnes livsløp er mange, og god helse er også knyttet opp mot faktorer som tilgang til jobb, utdanning og sosialt nettverk. Vi har registrert et behov for å skape en arena for kvinnefelleskap der tematikk som angår oss kvinner blir løftet frem. Derfor starter vi fra høsten av opp med blant annet erfaringsdelingsgrupper mellom kvinner, livstyrkingskurs, yoga, kvinnehelsedager med fokus på celleprøve for livmorhalskreft, markering av viktige merkedager som menopausedagen, jentedagen, vold mot kvinner, psykisk helsedag osv.

 

Sosial sone med påvirkningskraft 

Kvinnehelsehuset legger til rette for at det kan holdes debatter, foredrag, kurs og workshops med kvinnehelse i fokus. Vi lager en sosial sone som kan benyttes av foreninger og organisasjoner, og et åpent kontorlandskap. Ved å samarbeide på tvers av etater og organisasjoner kan dette være med på å spre budskapet til ulike instanser og samfunnsinstitusjoner. Vi ønsker å kunne gi innspill fra grasrotnivå om lokale behov og videre spille disse inn til nasjonale myndigheter.

Kvinnedagen markerer startskuddet!

28.mai markeres den internasjonale kvinnehelsedagen. Denne dagen setter søkelys på viktigheten med å sette i gang tiltak for å bedre kvinners helse og livssituasjoner. Gjennom Kvinnehelsehuset setter vi i gang tiltak og inviterer til bredt samarbeid. Foreninger og pasientorganisasjoner er hjertelig velkommen til å benytte seg av huset. Vi tror at samfunnsendringer skjer ved godt samarbeid på tvers, modighet til å snakke åpent om vanskelig tematikk, og ikke minst pågangsmot til å satse!

Til dere som er medlem i Prematurforeningen; dere har sikkert alle opplevd ulike utfordringer med helsesystemet og dagens retningslinjer. Dere sprer også viktig kunnskap basert på erfaringer. Vi i Bergen sanitetsforening ønsker å støtte opp under foreninger og pasientorganisasjoner sitt viktige arbeid. Vi håper på samarbeid med dere i fremtiden i det nye Kvinnehelsehuset. 

Kvinnehelsehuset opprettes i samarbeid med Norske kvinners sanitetsforening. N.K.S. har igjennom 125 år satt fokus på å bedre kvinners helse og livsvilkår og lagt grunnlag for dagens velferds Norge. Vi har blant annet etablert Norges første sykepleierutdanning, helsestasjoner for mor og barn, revmatismesykehus og mye mer.