Kunnskapsbank


Fakta om premature

Prematuritet: fødsel før 37 uker svangerskap
-en graviditet varer normalt 37-42 uker, med et gjennomsnitt på 40 uker
Prematurebarn  – 3000 barn årlig 5,6 %
Etter GA
Mellom 28 – 36 uker – 2812 barn årlig 5,0 %
Under 28 uker – 207 barn årlig 0,4 %

Etter vekt
Under 2000 gram – 532 barn årlig 0,9 %
Under 1500 gram – 219 barn årlig 0,4 %
Under 1000 gram – 206 barn årlig 0,4 %
(tall fra Medisinsk fødselsregister hentet: 2022)

Veileder til nybakte prematurforeldre

Foreldreveilederen er ment som et hjelpemiddel for foreldre som opplever å få et fortidligfødt barn. Å bli kjent med og forstå det for tidlig fødte barnets språk kan være en spennende og utfordrende prosess. Derfor har Ålesund sykehus laget denne fine foreldreveilederen. Målet er å gjøre prosessen lettere, og hjelpe dere med å knytte tidlige bånd til barnet. Vi i Prematurforeningen syntes denne foreldreveilederen var så god, at vi ønsket flere skulle få lese den. Derfor spurte vi Ålesund sykehus om å få legge veilederen ut på vår hjemmeside. Det har vi fått tillatelse til.

Enklere hverdag på nyfødtavdeling

Mange vil i løpet av kort tid oppleve at hverdagen utenfor sykehuset føles som ikke-eksisterende. Du befinner seg i en minimal verden hvor alt kun dreier seg om den lille i kuvøsen. For å hjelpe dere litt på vei, har vi laget en liste med tips som kan gjøre hverdagen litt enklere:

 • Ikke føl at dere er i veien. Tilbring så mye tid dere ønsker foran kuvøsen, men respekter legenes og sykepleiernes regler. Selv om det fysiske samværet med barnet vil være begrenset i den første perioden, kan dere ved å tilbringe tid sammen med barnet lære å gjenkjenne signaler og behov.
 • Skriv ned spørsmål som dukker opp underveis. Be om jevnlige samtaler med ansvarlig lege for å klargjøre usikkerhet og videre forløp.
 • Sykepleierne har mye kunnskap og er der også for dere. Bruk dem!
 • Dere har full rett til innsyn i barnets journal. Der kan dere lese om hva som har skjedd, og hva som har blitt gjort med barnet
 • Føler dere usikkerhet rundt behandlingen av barnet? Si ifra!
 • Dere skal få informasjon om større undersøkelser e.l før disse foretas.
 • Før en dagbok. Dette er god terapi, og et minne for livet.
 • Prøv å holde motet oppe for ammingen. Det er frustrerende å sitte på pumperommet dag ut og dag inn, men barnet har stor nytte av melken. Mister mor melken (noe som ofte kan skje grunnet emosjonelle svingninger), finnes det gode erstatninger. Ikke fortvil!
 •  Ta vare på hverandre! Mer enn noen gang trenger dere hverandre. Snakk åpent ut om redsel og frustrasjoner.
 • Prøv å involvere dine nærmeste. Send dem SMS eller e-post om hvordan det står til. Tilby dem å komme på besøk etter hvert som dette blir tillatt. Det er viktig å gi dem et virkelig inntrykk av hva dere går igjennom, slik at de kan tilby dere hjelp og støtte. De fleste ønsker av hele sitt hjerte å bidra med noe.
 • Etter hvert som barnets tilstand er stabilt, inviter dere på middag til familie og venner, gå på restaurant, kino eller lignende. Dere har godt av å tilbringe litt tid utenfor sykehusets vegger. Barnet blir tatt godt vare på!
 • Prøv å knytte kontakt med andre foreldre på avdelingen. De er i samme situasjon som dere og trenger også å snakke med noen som forstår hva de går igjennom. Utveksl telefonnummer ved avskjed slik at dere kan holde kontakten framover. Mange gode og nyttige vennskap har oppstått på denne måten.
 • Finn ut hvilke rettigheter dere har til overnatting og diett. Avhengig av tilbudet på sykehuset, har mor som regel rett til full pensjon under hele barnets opphold. Far deler dette tilbudet i den første kritiske perioden.Finn ut om dere får dekket parkeringsutgifter. Ofte tilbys det oblater som gir gratis parkering så lenge barnet er innlagt.
 • Snakk med sosionom for å få forklart hvordan den offentlige jungelen av pleiepenger, sykemeldinger o.l fungerer.
 • Dersom mor får pleiepenger, starter ikke fødselspermisjonen før den dagen barnet blir skrevet ut fra sykehuset. Vær likevel oppmerksom på at du ”mister” de tre ukene gravide vanligvis får fra tre uker før termin.
 • Meld deg inn i Prematurforeningen! Delta på møter og engasjer deg! Kunnskap gir trygghet.

Øyeundersøkelse av det premature barnet

Alle barn i Norge som fødes før uke 32 eller ha en fødselsvekt under 1500 gram, undersøkes for øyesykdommen ROP (retinopati ved prematuritet). Ved hjelp av screening følger kyndige øyelege med på om dannelsen av blodkar i barnets netthinne forløper normalt.

Nyfødt intensivseksjon sammen med barne- og ungdomsavdelingen  ved Vestre Viken har utarbeidet 2 brosjyrer som sier noe om selve øyeundersøkelse og hva ROP er. Les gjerne gjennom brosjyrene før dere skal gjennom en øyeundersøkelse.

Vaksinasjon av premature

Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) fødes det hvert år 15 millioner barn prematurt, det vil si før utgangen av 37. svangerskapsuke.
For tidlig fødte barn har økt risiko for å utvikle infeksjoner med påfølgende fare for senere funksjonsnedsettelser.
Med vaksinasjon kan man oppnå beskyttelse mot enkelte infeksjoner uten å gjennomgå sykdommen.

Trykker du på sprøyten kan du lese artikkelen fra Prematurposten 2 for 2019 som handler om barnevaksinasjonsprogrammet og vaksinering av premature.

FHI anbefaler også premature (særlig de født før svangerskaps uke 32) å ta den årlige influensavaksinen fra 6 måneder til 5 år.  

Ofte stilte spørsmål om covid/graviditet/ barn

Denne FAQ er ment å være en veiledning, men kan ikke og bør ikke erstatte samtale med din lege, jordmor eller sykepleier.

For omfattende, gyldig og oppdatert informasjon om COVID-19, besøk nettstedet til Folkehelseinstituttet, ditt sykehus eller Verdens helseorganisasjon (WHO).

Les FAQ her: Covid 19 mor og barn – Prematurforeningen

Nærmer utskrivelsen fra nyfødt intensiv seg?

Etter uker eller månder på sykehus kan det være litt rart å tenke på at man plutselig skal få ta med den lille hjem.
Noen synes det kan oppleves litt skummelt.
For selv om det har vært tøffe tak på nyfødt intensiv, har det vært trygt å ha ekspertisen så tett på hele tiden.
Det er viktig å huske på hvor liten å skjør barnet ditt var, og hvor «stor» og stabil barnet ditt er blitt nå.
Snakk gjerne med sosionom på sykehuset om du har mye følelser rundt dette, og sammen kan dere finne gode strategier som gjør overgangen til en veldig fin opplevelse. For dette ER en fin opplevelse! Endelig skal dere få være foreldre på heltid <3
Det pleier å være vanlig å få hjemmebesøk at helsesykepleier ganske raskt etter hjemkomst. Noen helsesykepleiere kommer på et besøk på nyfødt intensiv før man drar hjem. Vekstkontroll og øyekontroll er kanskje noe som vil følge dere en stund til, men se på det som en trygghet. Les gjerne Faglig retningslinjer for oppfølging av for tildig fødte barn.
Drar dere hjem med avansert hjemmesykehus, vil dere få med dere utstyr hjem fra sykehuset, og i tillegg få hjemmebesøk av hyggelige sykepleiere.

Prematurposten – vårt medlemsblad

Les mer i vårt arkiv her.

Barnehage og skole alder:

Det er mye kunnskap om premature som ikke nødvendigvis de som jobber med premature sitter på, og vi føler derfor et ansvar for å tette disse kunnskapshullene. På bakgrunn av dette har Prematurforeningen (i et samarbeid med helsestasjonen i Bærum) lage en barnehagebrosjyre.
Denne tenkte vi foreldre kunne ha med som en informasjonskilde til barnehagen. Brosjyren ligger i sin helhet her, og kan printes fra nettet.

Mer informasjon om utfordringer som kan oppstå med det premature barnet i barnehage og skole alder finner du her

Barn med spise- og ernæringsvansker

Det å søke etter brystet og å starte å sutte, når barnet blir lagt til mors bryst etter fødsel, skjer ved refleks. Om barnet ikke får denne muligheten (f.eks. pga en for tidlig fødsel) tar det å lære seg å spise noe lengre tid. Premature barn kan også være svakere i sugemusklaturen og kan trenge lengre tid på et måltid.

Vi besøkte spise- og ernæringsteamet på Rikshospitalet, som resulterte i en veldig fin artikkel i Prematurposten nummer 2 for 2023. Vi trenger den støtten vi kan få, så bli medlem i foreningen så får du tilsendt det medlemsbladet hvor temaet er nettopp spise- og ernæringsvansker for premature.

Spise- og ernæringsteamet på Rikshospitalet har samlet sammen brosjyrer, faktaark og film om ulike temaer innen fagfeltet barn og spisevansker ->

Her finner du fine brosjyrer om temaet

Møteplass på sosiale medier:

Her er noen sider du kan følge.
Disse sidene er drevet av Prematurforeningen, hvor vi legger ut informasjon om treff og annet nyttig.

De neste sidene er en møteplass for foreldre til premature eller de som er premature selv.
Sidene er ikke drevet av oss, men privatpersoner som har tatt initiativ selv.
Det vil si at vi ikke har noe med innholdet på disse sidene å gjøre.

Forsikring av premature barn

Prematurforeningen erfarer at mange får avlslag når de søker om å forsikre sitt premature barn i flere forsikringsselskaper. Vi har derfor sendt mail til forsikringsselskapene for å få litt mer informasjon om deres tilbud til premature, og har samlet svarene vi har fått her. Først litt om NHV: Forsikringsselskapene i Norge har mulighet til å være medlem i NHV (nemnda for helsevurdering), som har utarbeidet retningslinjer for helsevurdering. Mange forsikringsselskaper svarer derfor at de følger nemnda sin retningslinje. NHV sitt formål er å sikre at alle forsikringssøkere skal behandles så likt som mulig ved kjøp av forsikring. NHV er sammensatt av både forsikringsfaglige representanter og leger fra forsikringsselskaper som er med i ordningen, i tillegg til to leger fra Den Norske legeforening.  Retningslinjen er basert på nasjonal og internasjonal forskning, slik at forsikringsselskapene får kunnskap om hvordan forskjellige helsemessige forhold kan påvirke fremtidig uførhet og sykdomsrisiko. Retningslinjen er veiledende, og forsikringsselskapene kan treffe en mildere eller strengere avgjørelse en hva NHV anbefaler. NHV kan også bistå selskapene i saker av vanskelig karakter og kan bistå Finans Norge i næringspolitiske saker. Fødselsvekt, apgarscore og eventuelle komplikasjoner i nyfødtperioden er risikofaktorer som vektlegges i risikovurderingen av premature barn.

Vi stilte flere av forsikringsselskapene spørsmålet;

Når kan dere tilbud et barn som er født med en fødselsvekt på over/under 1500 g, full dekkende forsikring?  Hvilke forsikring kan de få ved 1 års alder?

Gjensidige: behandler hver søknad individuelt, men følger som hovedregel retningslinjene som er utarbeidet for bransjen av Nemnda for Helsevurdering. Det er unntaksvis avviker fra nemndas retningslinjer.

Eika: Følger NHV sine retningslinjer.

Frende: Tar utgangspunkt i Nemnda for helsevurdering sine retningslinjer ift. behov for en observasjonstid, før de innvilger denne typen forsikring. Lengde på observasjonstid kan variere, basert på de totale helseopplysninger. Hver søknad vurderes individuelt, basert på opplysninger om blant annet fødselsvekt, apgar score og evt. komplikasjoner i nyfødtperioden. I eksempelet ovenfor, med et barn som veide 1500 gram ved fødselen, så vil de ikke kunne tilby Barne- og ungdomsforsikring før dette barnet har fylt 4 år.

Trygg: Følger NHVs veiledende retningslinjer.

Knif Trygghet: Støtter seg til fagmiljøet i forsikringsnemnda. Det er alltid individuell vurdering når ovennevnte perioder er overstått – så det vil aldri være mulig å si når det gis full forsikring da det avhenger av det enkelte barns helse og historikk på tidspunkt for helsebedømmelse (som for alle andre barn som helsevurderes). Med hensyn til hvilke forsikringer barn som er født med fødselsvekt på over/under 1500 g kan få ved et års alder, er ulykkesforsikring det som kan tilbys.

Danica: Vi følger Nemndas retningslinjer for helsevurdering av premature barn.

Storebrand: Forsikrer premature barn, men de må ofte ha en lengre observasjonsperiode før de kan vurdere risikoen. Som hovedregel følger de retningslinjene for vektgrenser og observasjonsperiode til Nemnden for helsevurdering. Alle sakene behandles imidlertid individuelt slik at det er vanskelig og heller ikke ønskelig å sette noen absolutte og ufravikelige grenser. Det er derfor ikke mulig for de å svare på spørsmålet om hvor lang observasjonsperiode et barn med fødselsvekt på 1500 g må ha. Siden alle barneforsikringer som Storebrand tilbyr har uføredekninger, er det ingen barneforsikringer som kan tilbys i venteperioden.

Codan: Ved forespørsel om tilbud på barneforsikring stilles det noen enkle spørsmål om barnets helse, et av disse er om barnets vekt var under 2000 gram ved fødsel. Om svaret er ja på dette kan de ikke tilby barneforsikring før barnet er fylt 2 år. Om barnets vekt var under 2000 gram ved fødsel og barnet er over 2 år vil det bli gjort en vurdering av barnets helsetilstand og man vil få tilbud om barneforsikring med eventuelle unntak gjort basert på vurderingen.

Stor test av barneforsikring, som ble gjort av Norsk familieøkonomi i 2016, kan du lese her .

Faglitteratur

Annen aktuell litteratur

Les flere aktuelle litteraturbøker eller hør aktuelle podcast her

EFCNI

Gå til arkiv her

Aktuelle linker:

Omtaler i media:

Bilder fra Stavanger universitetssykehus vedrørende markering av Verdens Prematurdag.

Avduking av lykketroll ved Ullevål universitetssykehus.

Kunnskapsløst abortforslag

 

 

 

 

 

 

 

 

941 963 48

Gågata 17, 2211 Kongsvinger