June Kristin Bellika, har vært medlem i hovedstyret fra 2020, og har fungert som kasserer i tillegg til vanlig styreverv i Prematurforeningen