June Kristin Bellika, har vært medlem i hovedstyret fra 2020, og har fungert som kasserer i tillegg til vanlig styreverv i Prematurforeningen

Her er hva hun sier om sitt engasjement i Prematurforeningen:

Etter å opplevd tvillingfødsel fire måneder før termin, med den sorg, traume, fremskritt, glede, isolasjon og kunnskapssøken det innebar for oss, ble vi raskt medlem av Prematurforeningen i påvente av å bli utskrevet fra sykehusbobla. Her fant vi en plattform for forståelse, erfaringslæring og kunnskapsformidling. For til tross for stor støtte, kjærlighet og tilstedeværelse fra våre nærmeste, følte vi også på en erfaringsensomhet, med alle de følelser og spørsmål det innebar. Med tiden ønsket jeg selv å være på bidragssiden overfor de små heltene og de sterke familiene deres, både under sykehusoppholdet og i tiden etter.

Gjennom arbeidet i Prematurforeningen har jeg tilegnet meg kunnskap, blitt kjent med hyggelige og engasjerte prematurforeldre og fått mulighet til å bidra i saker av betydning💜