Invitasjon til digital temakveld
– om langtidsoppfølging av premature
Dato: 16. april
Tid: 18:30 – 20:00

Forskningsgruppen NTNU Low Birth Weight Life inviterer til digital temakveld om langtidsoppfølging av premature tirsdag 16. april kl. 18:30-20:00. På denne kvelden ønsker vi innspill fra deg som ble født for tidlig eller dine foresatte. Vi ønsker å diskutere følgende spørsmål: «Hva er viktige tema for deg i langtidsoppfølgingen av premature?» og «Hvordan kan forskere og brukere jobbe sammen for å bedre forstå langtidskonsekvenser av prematuritet?». I tillegg vil vi gi en status på revideringen av de faglige retningslinjene for oppfølging av for tidlig fødte barn. Temakvelden vil foregå på Teams. Fyll ut påmeldingsskjema på linken under innen 5. april. Teamslenke vil bli sendt ut etter påmelding. Maksimalt antall deltakere er 100.

Link til påmelding