Vi står sammen i tiden med pandemi
– Global Alliance for Newborn Care lanserer kampanje “Ingen separasjon. Sammen for bedre omsorg!”

I samarbeid med det internasjonale nettverket GLANCE (Global Alliance for Newborn Care), som er det globale initiativet til EFCNI (European Foundation for the Care of Newborn Infants), har Prematurforeningen en langsiktig kampanje for å støtte foreldre til nyfødte som er innlagte på sykehus og helsepersonell fra nyfødt intensiv i å fortsette med familiesentrert omsorg i tråd med COVID-19-restriksjoner.
________________________________________________________________________________________________

  • Verden over har nyfødtenheter vedtatt en politikk som begrenser eller forbyr foreldres tilgang til nyfødtintensiv [1].
  • Separasjon kan føre til langvarige helse- og utviklingsproblemer hos nyfødte og påvirke foreldrenes mentale helse [2].
  • GLANCE har som mål å øke bevisstheten om foreldrenes og nyfødtes behov i tiden med pandemi, og informere om mulighetene for å følge en null-separasjonsmetode i nyfødt enheter, samtidig som man opprettholder forholdsregler og gode hygienestandarder.
  • Kampanjen er på sosiale medier og nettet, og tilbyr informasjon om familiesentrert omsorg i tiden med COVID-19.

________________________________________________________________________________________________

Den globale kampanjen; “Ingen seperasjon. Sammen for bedre omsorg! Hold for tidlige fødte og syke nyfødte i nærheten av foreldrene sine”, ble lansert under paraplyen av GLANCE, et globalt initiativ grunnlagt og koordinert av EFCNI. Kampanjen har som mål å øke bevisstheten om fordelene ved null-separasjon av premature og syke nyfødte og deres foreldre i nyfødt intensivavdelinger.

Foreldre ber om hjelp
«Helt siden den globale spredningen av Coronaviruset og innføringen av tiltak mot COVID-19, så vi mange foreldre som slet med svært begrenset eller til og med ingen tilgang til nyfødt intensivavdeling på grunn av pandemien. De kontaktet oss, ikke bare ba de om hjelp, men de ønsket også informasjon om det virkelig var nødvendig å holde foreldre borte fra sine nyfødte”, forklarer Silke Mader, styreleder for EFCNI og grunnlegger av GLANCE.

I samhandling med internasjonale profesjonelle helsepersonell og konsultasjon av anbefalingene fra Verdens helseorganisasjon (WHO), så det ut til at separasjon av foreldre og nyfødte hadde blitt satt i verk uten noen vitenskapelige bevis. Faktisk uttalte WHO at «det skal være mulig for mor og spedbarn å forbli sammen i løpet av dagen og natten og praktiserer hud-til-hud-kontakt, inkludert kenguru-omsorg, spesielt umiddelbart etter fødselen og under etablering av amming, om de eller deres spedbarn har mistenkt eller bekreftet COVID-19-virusinfeksjon” [3].

Bekymret for langsiktige virkninger
Det er ingen tvil om at sykehuspersonalet mange steder strekker seg langt, og at trivsel og sikkerhet for pasienter og ansatte alltid må komme først. Likevel kan den langsiktige virkningen av denne separasjonspolitikken på de nyfødtes helseutfall være enorm [2], og derfor ønsker kampanjen å oppmuntre til en tilnærming som gir mulighet for familiesentrert omsorg, når og hvor det er mulig, også i tider med en pandemi. 

Fokuserer på seks temaer
Kampanjen fokuserer på seks temaer, som amming og morsmelk, lungesykdommer f.eks. RSV (Respiratory Syncytial Virus), eldre for tidligfødte barn, mental helse, utskrivning fra sykehuset og rollen til fedre og andre familiemedlemmer.

For å informere om konsekvenser av separasjon av foreldre og barn, vil kampanjen belyse pasientenes og foreldrenes syn ved å dele erfaringsrapporter fra tidligere pasienter, foreldre og andre pårørende. Foruten foreldre- og pasientorganisasjoner, støtter et betydelig antall internasjonale helsepersonell og medisinske samfunn kampanjen og uttalelser og vitenskapelige data som understreker den positive effekten på langsiktige helseutfall av ingen separasjon i NICU-er.

Kampanjen ble utviklet etter WHO sine anbefalinger på vegne av nyfødte og morsomsorg i tider med COVID-19.

Kampanje materiale finnes på mer enn 20 språk, og kan bli lastet ned her:
www.glance-network.org

Merk: Bruk av bilder og kampanje materiale er gratis når du siterer copyright © GLANCE.

 

Om GLANCE
GLANCE er et globalt nettverk som tar sikte på å redusere dødeligheten og sykeligheten til barn som er født for tidlig, for små eller for syke og å redusere belastningen for de rammede familiene. De samarbeider med forskjellige interessenter for å adressere forskjeller i omsorg og politikk. GLANCE utvikler initiativer for å møte behovene til babyer og deres familier. Visjonen med GLANCE er at hver baby som blir født skal får den beste starten i livet. Verdensomspennende.
For mer informasjon, besøk: www.glance-network.org/

Om EFCNI
European Foundation for the Care of Newborn Infants (EFCNI) er den første paraply organisasjonen og nettverket i Europa som representerer interessene til premature/ syke nyfødte og deres familier. De samler foreldre, helsepersonell fra forskjellige fagdisipliner og forskere med det felles må om å forbedre den langsiktige helsen til premature og syke nyfødte barn. EFCNI sin visjon er å sikre den beste starten i livet for hvert barn.
For mer informasjon, besøk: www.efcni.org

Om Prematurforeningen
Prematurforeningen er en foreldredrevet forening med interesse for premature /syke nyfødte og deres familier i Norge. Vi samler foreldre og helsepersonell fra forskjellige fagdisiplin og steder i Norge, for et felles mål om å gi den beste omsorgen for premature/ syke nyfødte og deres familier.
For mer informasjon, besøk: www.prematurforeningen.no

Pressekontakt:

European Foundation for the Care of Newborn Infants (EFCNI)
Silke Mader
Chairwoman of the Executive Board
Phone: +49 (0) 170 169 56 04
Email: silke.mader@glance-network.org

Prematurforeningen
Hege Nordhus
Daglig leder
Telefon: 94 19 63 48
Email: post@prematurforeningen.no

Referanse:

[1] World Health Organization, Maintaining essential health services: operational guidance for the COVID-19 context, 1 June 2020, https://www.who.int/publications/i/item/10665-332240 (24.06.2020).

[2] World Health Organization, Clinical management of COVID-19: interim guidance, 27 March 2020, p.43 https://www.who.int/publications/i/item/clinical-management-of-covid-19 (25.06.2020).

[3] Guttmacher Institute, Estimates of the Potential Impact of the COVID-19 Pandemic on Sexual and Reproductive Health in Low- and Middle-Income Countries, Vol.46, 2020, p 73-76, https://www.guttmacher.org/journals/ipsrh/2020/04/estimates-potential-impact-covid-19-pandemic-sexual-and-reproductive-health (25.06.2020).