Her er en fin video fra en nyfødt intensiv avdeling i Canada, som viser steg for steg hvordan man gjennomfører Kangaroo – care på em sikker måte.