Del gjerne din markering med oss ved å #prematurforeningen og #WPD2017

Forslag til kampanje på sosial medier 17. november:

  • Noen av de største miraklene i verden er ganske små. I dag farges bygninger lilla for å ære våre små helter. #WPD2017 #prematurforeningen
  • Fargen lilla symboliserer de 500 000 barn som blir født for tidlig hvert år i Europa. Verdens Prematurdag 17. nov #prematurforeningen #WPD2017
  •  Vi setter fokus på de premature og farger bygninger lilla. Noen av de største miraklene i verden er ganske små. #WPD2017 #prematurforeningen
  •  Lilla er i dag fargen for de premature. Noen av de største miraklene i verden er ganske små.
  •  #WPD2017 #prematurforeningen
  • Lilla er fargen for premature, i dag farger vi bygninger i deres farge. 1 av ti i verden er født for tidlig. #WPD2017 #prematurforeningen
  • Some of the biggest miracles in the world are quite small. Today buildings are purple in honor of our young heroes. #WPD2017 #prematurforeningen
  • Did you know that 1 in 10 babies is born premature? Worldwide. #WPD2017 #prematurforeningen
  • Did you know that 500 000 babies in Europe are born premature? #WPD2017 #prematurforeningen
  • Did you know that about 4 000 babies are born premature in Norway every year? #WPD2017 #prematurforeningen