Hud til hud kontakt rett etter fødsel redder liv kommer det frem i en ny studie som ble koordinert av Verdens helseorganisasjon (WHO). 
Dagens anbefaling sier at barn under 2 kg skal straks få hud mot hud kontakt når barnet er stabilt. Men vanligvis for barn under 2 kg kan det ta flere dager å bli stabile. Nå undersøkes det om hud mot hud kontak rett etter fødsel er trygt og effektift for barn under 2 kg. 

Studien er publisert i New England Journal of Medicine

Studien er også omtalt her.