Høringsutkast


I forbindelse med at nye nasjonale retningslinjer for kompetanse og kvalitet på Norske nyfødtintensiv avdelinger skal utarbeides,
er Prematurforeningen blitt invitert til å kommentere høringsutkastet.

Retningslinjene går ut på å sikre at alle barn skal få lik kompetanse og oppleve lik kvalitet uavhengig av hvilket sykehus de er innlagt på. Et forslag i retningslinjen er å sentralisere tilbudet til premature, dette med å ha kun 1 høy intensivavdeling pr region.
Det vil i verste fall si å kutte ned fra 10 intensivavdelinger som vi har i dag, til 4 høy intensivavdelinger.

Vi i Prematurforeningen er enig i at kompetanse og kvalitet kommer først.
Men vi er usikre på om å sentralisere så kraftig er til det beste for barnet og familien rundt.

Vi vil bruke vår tid fornuftig fremover å kommentere dette høringsutkastet.
Er dette veien å gå lurer vi derfor på? og ønsker innspill fra dere som sitter med erfaring rundt dette.

– Hvordan opplevde du kompetansen på ditt sykehus, følte du deg trygg?
– Måtte deres barn overflyttes til en annen avdeling? Hvordan opplevde dere overflyttingen?

Høringsutkast
https://helsedirektoratet.no/horinger/nasjonal-faglig-retningslinje-for-kompetanse-og-kvalitet-i-nyfodtintensivavdelinger

NrK nyhetene 20.2.2017
https://tv.nrk.no/serie/dagsrevyen/NNFA19022017/20-02-2017#t=1m33s

941 963 48

Gågata 17, 2211 Kongsvinger