I en studie ved Barne- og Ungdomsklinikken ved Haukeland har de fulgt premature barn over 34 år.
«Det investeres enorme summer i nyfødtmedisinen og vi vet i dag mye om hva som skjer når de blir født og gjennom det første leveåret. Men det gjøres, etter vår mening, for lite forskning på hvordan det går med disse barna på lang sikt.»