Den 12. mars i år ble hverdagen snudd på hode for mange av oss når koronapadnemien gjorde sitt inntreden. Våren har derfor vært krevende for mange, også for familier med fortidlig fødte barn. Vi gikk alle en uviss tid i møte.

Vi håper nå at pandemien forholder seg rolig i sommer slik at vi får mulighe til å puste ut litt. Men vi ser at selv om situasjonen er under kontroll i Norge, er vi allikevel nødt til å tenke litt annerledes i tiden fremover. Vi planlegger blant annet et webinar i år rundt Verdens Prematurdag, den 17. november. Det er jo ikke bare dumt, for det åpner opp for at flere kan delta på arrangementet når man ikke trenger å tenke på lokasjon.

I tillegg har vi familier med premature/ syke nyfødte som er inneliggende på nyfødt intensiv avdelinger rundt omkring. Familiene som har vært inneliggende i denne perioden har hatt utfordringer med separasjon, uvisshet i økonomiske rettigheter og lignende. Disse familiene har vi hatt i tankene mange ganger i løpet av tiden <3
I samarbeid med GLANCE deltar vi i en kampanje om å fortsette den gode omsorgen for premature og syke nyfødte også i tider med pandemi. Mer informasjon om dette kommer om noen dager. Vi er i tillegg i dialog med Foreningen for hjertesykebarn (FFHB) og 2 forskningssykepleiere for å gjøre en studie hvor vi vil se nærmere på hvordan restriksjonene på sykehusene har påvirket inneliggende i denne perioden. Vi håper med dette arbeidet at vi skal kunne være bedre forberedt om en bølge nummer 2 kommer.

Men nå aller først er det sommerferie. Kontoret holder stengt frem til skolestart i august. Men vi vil svare på alle henvendelser som kommer inn til oss, når vi er tilbake.

Vi ønsker dere alle en god sommer inntil vi sees igjen.

Vennlig hilsen Prematurforeningen 🙂