Tora Söderström Gaden fra NORCE og Griegakademiets senter for musikkterapiforskning (GAMUT) deltar i Forsker grand prix 2020 med sitt doktorgradsarbeid om musikkterapi for premature barn og deres foreldre.
Arrangementet vil bli strømmet den 23. september, og det vil være mulig å stemme fram det forskningsarbeidet man tenker bør gå videre til nasjonal finale som sendes på NRK kunnskapskanalen. 

Vi i Prematurforeningen ønsker gjerne å se doktorgradsarbeidet til Tora i finalen.
Er du enig, kan du melde deg på for å gi din stemme.
Mer informasjon om påmelding og arrangementet ligger nederst på siden. 

Informasjon om prosjektet:
Hvordan kan musikkterapi påvirke båndet mellom premature nyfødte og deres foreldre?

Tora Söderström Gaden er utdannet musikkterapeut og forsker på musikkterapi. Musikkterapi handler om de ulike måtene musikk kan påvirke helsen vår. I prosjektet jeg er del av, undersøker vi hvordan musikkterapi påvirker båndet mellom premature nyfødte barn og deres foreldre, foreldrenes mentale helse og barnets generelle utvikling.

Vi følger familier med premature over to år gjennom sykehusinnleggelse og overgangen til hjemmet. Forskningen gjennomføres i Norge, Polen, Israel, Colombia og Argentina. Nokså ulike land, men alle med ordninger som gjør at foreldre har mulighet til å være tilstede på sykehuset med barnet sitt og delta aktivt i pleie og omsorg, og dermed også i musikkterapien.

Foto: Andrea Magugliani

Billetter Forsker Grand Prix

Forsker Grand Prix 2020