Vi ser, og opplever selv, at mange får avlslag når man søker om å forsikre sitt premature barn i flere forsikringsselskaper. Ulykkeforsikring kan man søke om hos alle forsikringsselskaper uten å levere helseattest. Men for å søke om en mer dekkende barneforsikring (som dekker uførepensjon), trenger man å sende ved helseattest.

Hvorfor forsikringsselskapet spør om helseopplysninger er for å kunne vurdere om kunden har en normal risiko eller en forhøyet risiko for å bli ufør etter fylt 18 år.Forsikringsselskapene i Norge har mulighet til å være medlem i NHV (nemnda for helsevurdering), som har utarbeidet retningslinjer for helsevurdering.

NHV sine retningslinjene kan du lese mer om her .

Retningslinjen er kun veiledende, og forsikringsselskapene kan treffe en mildere eller strengere avgjørelse en hva NHV anbefaler.

Vi i Prematurforeningen anbefaler derfor dere som har ekstremt premature barn om å sende en mail til flere forsikringsselskaper å hør med de, hvilke tilbud de kan gi til deres barn og hvilke begrensninger de har, FØR dere søker.

Her er informasjon om forsikringsselskaper som har barneforsikring, og en stor test av barneforsikring som ble gjort av Norsk familieøkonomi i 2016.