Vi har under denne pandemien hatt en veldig god dialog med nyfødt intensiv OUS. Vi har i tillegg hatt en god dialog med Foreningen for hjertesyke barn, som også har barn på nyfødt intensiv. Det har vært godt for oss og kunne dele tanker og ideer og bekymringer. Og det fine er at det har kommet ett godt samarbeid oss i mellom ut av dette, som igjen har resultert i stimulreingsprogrammet Foreldrestart i isolasjon.

I stimuleringsprogrammet ønsker vi å se på hvordan det har vært for foreldrene som har startet sitt foreldreskap i isolasjon på nyfødt intensiv. Vi vet allerede at far (partner som ikke har kunnet være tilstede på nyfødt intensiv) har gått glipp av den tidlige tilknytningen til sitt/ sine barn. Men hva annet kan ha blitt påvirket? Og hvordan har det gått i ettertid? Dette er noe vi ønsker å finne svar på, for å kunne handle mer riktig om strenge tiltak vil bli nødvendig igjen.

Metoden som benyttes er kvalitativ. Det vil bli samlet inn data ved å gjøre intervjuer med mor og/eller far (annen omsorgsperson) enten hver for seg, sammen eller i fokusgrupper. Fordi pandemien gjør det vanskelig å møtes fysisk blir det mulig å gjøre intervjuene via Norsk helsenett, som er en sikker digital arena, hvor man kan kommunisere og utveksle personopplysninger på en trygg og lovlig måte. 

Nina Kynø er utnevnt som prosjektets leder.
Hun har tidligere deltatt på arrangementer for Prematurforeningen, og er et kjent ansikt for oss. Vi er sikre på at prosjektet er i trygge hender med henne om bord.

Det som skjer nå er at foreldre som har oppholdt seg på nyfødt intensiv avdeling OUS (i mer enn 14 dager og hvor barnet lever) under nedstengingen vil bli kontaktet.
Vi ønsker selvfølgelig at du som har mottatt en henvendelse fra dette prosjektet tar deg tid til å delta.

På forhånd tusen takk smile

Støttet av: