Ine (nå 4 år) er født for tidlig, har fått diagnosen dyskinetisk cerebral parese.
Familien søkte kommunen om omsorgspenger for 2, 5 år siden, fordi de mente de hadde rett på det.
Kommunen ga de avslag fordi de mente deres barn ikke var mere krevende en andre 2 åringer.
Det viste seg i tillegg at kommunen hadde en nedre grense på 3 år for den de søkte omsorg for. Noe familien syntes var veldig rart.

NRK tok kontakt med Helsedirektoratet som sier at det ikke er noen aldersgrense i helse og omsorgstjenesteloven. Les mer om den saken her

Nå 2, 5 år etter blir Trondheim kommunen tvunget til å etterbetale familien hele stønaden på en halv million kroner etter Statsforvalterens vedtak.

Etter denne saken har flere kommuner endre praksis ved å fjerne den nedre aldersgrensen på 3 år.

Der ser man hvor viktig det er at de som føler seg urett behandlet står opp og sier i fra.
Jammen er vi ikke heldige som har Løvemammaene som går i front for å forbedre funksjonshemmede og syke barns rettigheter her i Norge. Fortsett å stå på, vi heier på dere!!