Vi er utrolig glade for å meddele at Extrastiftelsen har innvilget midler til helseprosjektet «Samspill: Musikkterapi til syke nyfødte». Musikkterapeut Tora Söderström Gaden vil, i samarbeid med Prematurforeningen, lede et toårig prosjekt på avdeling for nyfødte ved Barne- og ungdomsklikken, Akershus universitetssykehus. Målet er å utvikle musikterapitilbud tilpasset syke- og for tidlig fødte barn og deres familier og formidle disse erfaringene til nyfødtintensiv avdelinger nasjonalt.

Les mer om prosjektet her.