Vi er i en tid hvor det er en overgang mellom forsker basert vitenskap,
som betrakter pasientene som «datakilder», mot et forsker – pasient basert vitenskap, hvor pasientene blir tatt med som en samarbeidspartner i forskningsprosjekter. 

Vi har sett dette her i Norge også, hvor blant annet ExtraStiftelsen setter krav til forskningsprosjekter om å inkludere brukermedvirkere i prosjektet.

EFCNI har nå lansert en manual for brukermedvirkerne, som gir informasjon om hvordan rolle du har i et forskningsprosjekt, og hva du kan kreve.

Er du brukermedvirker i et forskningsprosjekt?
Les gjerne manualen for nyttig informasjon.