Prematurforeningen skal gi ut bok. Hva slags bok om premature barn og prematurforeldres utfordringer skulle du ønske fantes?
Vi håper du tar deg ca. 5 minutter til å svare på våre spørsmål.
På forhånd takk for bidrag 💜