Hei.

Det er en spesiell tid vi er i, og for mange er den krevende.

Vi kan ikke svare på helserelaterte spørsmål, men er tilgjengelig for å gi støtte.  

Men slik det ser ut forteller flere rapporter at det er svært få barn som blir smittet/ eller får alvorlige symptomer av den nye corona viruset.
Ønsker du å lese mer om dette har Helsedirektoratet, FHI og Helsenorge oppdatert og god informasjon om viruset på sine hjemmesider.
Om d
u, etter å ha lest deg opp, allikevel er usikker på hvordan du og din familie skal forholde dere til COVID – 19 er det blitt opprettet en egen publikums telefon av Helsenorge, ring da: 815 55 015.
Vg har også en fin artikkel om hvordan man kan snakke med barn om dette.
Ellers er god håndhygiene, nysing i papir/ lommetørkle (eller albue om du ikke har papir/ lommetørkle tilgjengelig) og å unngå store folkemengder gode tiltak for å minske faren for å bli smittet eller smitte andre.

Er du i gradert pleiepengeordning for sykt barn kan du ha krav på full pleiepenger nå som skoler og barne er stengt. Les mer på NAV

Er du blitt permitert fra jobben eller trenger annen hjelp fra NAV i denne tiden, finner du informasjon her

Det er viktig å ta vare på sin mentale helse i denne krevende tiden. Ta deg pause fra nyheter, og sett heller av tid, for eksempel 2 ganger i løpet av dagen, hvor du oppdatere deg på hva om skjer. I tiden du har pause fra nyheter er det lurt å lufte seg litt, finne på noe gøy med familien, lese, ta en trall eller annet som gir glede.

OUS har informasjon på sin side om råd til familier som har barn med kronisk lungesykdom. Les gjerne denne informasjonen her: Informasjon og råd til familier med barn med kronisk lungesykdom

Gjør dagen god – og ta vare på hverandre med å holde avstand – en telefonsamtale er alltid hyggelig.