Velkommen som ambassadør, Simen.

Simen Bondevik – Prematurforeningen sin første ambassadør Simen Bondevik er opptatt av å jobbe for mer forståelse og kunnskap om premature og deres familie. Han ble selv født ekstremt prematurt, og føler seg heldig som lever det livet han gjør. «Jeg vil bruke...

Kuvøsebarna på Gaza

Prematurforeningen følger også med på situasjonen ved Gaza, spesielt tenker vi på kuvøsebarna ved Al – Shifa sykehuset. Det er grusomt å lese om de premature barna som dør pga invasjonen. Våre medlemmer vet spesielt godt hvor sårbare premature barn, er og hvor...

Spørreundersøkelse – doktorgradsstudie

Hjelp til i dette doktorgradsstudien ved å svare på noen spørsmål:Som en del av et doktorgradsprosjekt ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie ved NTNU, skal vi undersøke sykdom og bruk av helsetjenester hos prematurfødte barn i alderen 0-12 år. Målet er å...

Rett til lønnet ammefri

Loven sier: (1) Kvinne som ammer sitt barn kan kreve den fri hun av den grunn trenger. Fritiden kan for eksempel tas ut i minst en halv time to ganger daglig eller som redusert arbeidstid med inntil én time hver dag.   (2) Kvinne som har ammefri etter første...